Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematisk statistik med fokus på geometrisk djupinlärning. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 19 september 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Maskininlärning, och särskilt djupa neurala nätverk, har under det tidiga 2000-talet haft mycket stor inverkan på både forskning såväl som på samhället i stort. Denna snabba utveckling har både möjliggjort stora framsteg, men också fört stora utmaningar med sig. Ett subfält inom maskininlärning är så kallad geometrisk djupinlärning. Detta begrepp kan innebära många saker, men i grunden handlar det om situationer när indatan är av typer som vanligen inte betraktas. Det kan till exempel handla om en 3D-modell, ett punktmoln eller en sfärisk bild. Att hantera den typen av indata i ett neuralt nätverk ställer speciella krav på nätverkens utformning.

En av de mer intressanta spörsmålen är så kallad ekvivarians. En viktig egenskap hos de populära faltningsnätverken är att de är translationsekvivarianta, det vill säga att en translation i indatan leder till en translation av utdatan. Med indata av annan typ krävs ekvivarians med avseende på andra grupper av transformationer, både av diskret och kontinuerlig typ. Exempel på intressanta forskningsfrågor är hur sådana nätverk kan konstrueras, hur de kan tränas, och vilka matematiska egenskaper de har.

Huvudsyftet med projektet är att på olika sätt utveckla nya metoder och ny teori inom geometrisk djup inlärning. Detta kan till exempel omfatta design av nya nätverksarkitekturer, analys av universalitetsegenskaper, undersökning av nya klasser av transformationer och också tillämpningar på simulerad och verklig data. Doktoranden förväntas även delta i samarbeten i våra övriga pågående AI-relaterade projekt.

Projektet är en del av AI/Math spåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och doktoranden kommer att delta i WASP forskarskola. Se https://wasp-sweden.org/graduate-school/ för mer information.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematisk statistik krävs att den sökande har minst 60 hp inom huvudområdet matematisk statistik, statistik alternativt matematik, varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utmärkta kunskaper i programmering (företrädesvis MatLab eller Python) och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i signalbehandling, maskininlärning och bildanalys är meriterande, likaså kunskaper inom differentialgeometri och representationsteori.

Du som doktorand förväntas ta en aktiv roll i detta projekt och i arbete på institutionen. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt, kan arbeta självständigt, och är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Framför allt har du en stark ambition att kontinuerligt utveckla din egen förmåga och att utvecklas till en självständig forskare.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Deltagande i WASP forskarskola ingår i studierna. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde vintern 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 19 september 2022. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska eller engelska:

 • personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker utbildningsplatsen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen.
 • curriculum vitae.
 • styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg.
 • examensarbete och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i det fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning. Sammanfattningen av examensarbetet kan vara högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Sökande uppmuntras att tillhandahålla resultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS tester om tillgängligt.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information ges av professor Jun Yu (jun.yu@umu.se), biträdande universitetslektor Axel Flinth (axel.flinth@umu.se) eller prefekt Åke Brännström (ake.brannstrom@umu.se).

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1248-22
Kontakt
 • Jun Yu, professor, jun.yu@umu.se
 • Axel Flinth, biträdande universitetslektor, axel.flinth@umu.se
 • Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-08-04
Sista ansökningsdag 2022-09-19
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb