Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Vi söker en doktorandkandidat med särskilt intresse för kemikalier, miljö och människors hälsa. Vår specifika uppgift är att utveckla modeller baserade på artificiell intelligens inklusive textmining för att identifiera problemkemikalier och förutsäga toxiska effekter. Sista ansökningsdag är 26 augusti 2022.

Projektbeskrivning
Du kommer att kopplas till forskningsprojektet; "The European Partnership for Chemical Risk Assessment (PARC)". Projektet involverar flera forskningsfält inklusive statistisk modellering, maskininlärning, beräkningsvetenskap, toxikologi, epidemiologi och miljökemi. Vår del av projektet är främst att utveckla datordrivna verktyg t.ex. via maskininlärning, traditionella statistiska metoder och textmining, som gör det möjligt att identifiera potentiella miljöföroreningar och förutsäga deras effekter. Stora datamängder kommer att genereras i de projekt där vi ansvarar för modellutveckling och tolkning. 

Du kommer att arbeta i ett stort nätverk av europeiska forskare i ett projekt som syftar till att utveckla nya metoder för riskbedömning av kemikalier för skydd av miljö och människors hälsa.

Ditt uppdrag blir att bidra till utvecklingen av ett varningssystem för tidig upptäckt av hälso- och miljöfarliga kemikalier. Ett sådant system är kritiskt för forskarsamhället, beslutsfattare men även industrin för att kunna vidta åtgärder och undvika risker för exponering av kemikalier på en nivå som kan ge negativa effekter för biota inklusive människor. Uppdraget inkluderar att utveckla textmining och datakureringsmetoder med hjälp av artificiell intelligens och storskaliga screeningstudier. Data från olika källor kommer att studeras i syfte att identifiera indikatorer på faror. Stora mängder data kommer att kombineras med biologiska markörer för olika fysiologiska störningar i syfte att förstå kemiska egenskaper som kan kopplas till effekter. Maskininlärningsbaserade modeller kommer att utvecklas i nära samarbete med miljökemister och (eko)toxikologer som tillhandahåller underliggande data och expertis. Sammanfattningsvis kommer du att arbeta med en mängd olika beräkningsbaserade metoder och kemiska och biologiska data. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare från olika discipliner och du förväntas spela en aktiv roll i tvärvetenskapliga samarbeten.

Kvalifikationer 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker dig som är intresserad av maskininlärning, artificiell intelligens, textmining, statistisk modellering av stora datamängder med tillämpningar inom miljökemi och människors hälsa. Praktisk erfarenhet av beräkningskemi och riskbedömning av kemikalier är meriterande men inget krav. Kurser inom biologi, ekologi och kemiområdet är också meriterande. Erfarenhet av att analysera stora datamängder med hjälp av statistiska eller datavetenskapliga metoder är meriterande och erfarenhet av programmering eller mjukvara för avancerad datautvärdering (R, Python, MATLAB, Simca, KNIME, PBPK, PBTK, ADME, QSAR, etc.) är också önskvärt.

Som person är du noggrann och har förmåga till självständigt arbete. För arbetet krävs även goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

 
Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • CV,
  • ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen,
  • styrkta kopior av examensbevis,
  • dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg,
  • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Ansökan ska vara på engelska eller svenska. Dokumentation på annat språk ska översättas.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 26 augusti, 2022.

Närmare upplysningar lämnas av professor Patrik Andersson, 070-3039856, patrik.andersson@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1239-22
Kontakt
  • Patrik Andersson, 090-7865266
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-07-05
Sista ansökningsdag 2022-08-26
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb