Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Várdduo – Centrum för samisk forskning består huvudsakligen av forskning, till stor del finansierad av externa bidrag. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsförmedling och samverkan en central del av verksamheten.

I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt, och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamheten vid Várdduo i ökande grad av samverkan med det samiska samhället.

Att forskningsfrågorna ska vara förankrade i och ha hög angelägenhetsgrad för det samiska samhället samt att forskningsresultaten ska komma det samiska samhället till del är viktiga utgångspunkter, som också ställer krav på verksamheten.

Várdduo-Centrum för samisk forskning söker nu en postdoktor i samisk forskning/ urfolksforskning.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva egen forskning med samisk-/urfolkstematik. Det kan även förekomma en viss del av undervisningsuppdrag, upp till max 20 %. I övrigt förväntas postdoktorn att aktivt delta i forskningsmiljön genom närvaro vid seminarier och relevanta verksamhetsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämne relevant för forskningsprojektet. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Tidigare forskningserfarenheter av relevans för det planerade projektet inom samisk forskning/urfolksforskning är krav för anställningen samt ett medvetet förhållningssätt till forskningsetiska frågor i urfolksforskning.

Sökande ska kunna visa dokumenterad förmåga till självständigt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter på engelska. Sökande ska också ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt ett lösningsorienterat förhållningssätt utgör krav för anställningen.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet.

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Dokumenterad erfarenhet av forskning med samisk eller annan urfolkstematik är meriterande. För samtliga anställningar vid Várdduo gäller att samisk språklig och kulturell kompetens är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som inkluderar din motivering för att söka anställningen, och hur du kan bidra till att utveckla samisk forskning/urfolksforskning vid Várdduo och Umeå universitet
  • En kort sammanfattning av dina tidigare forskningserfarenheter (max 2 sidor) där det tydligt ska framkomma hur dessa har relevans för det planerade projektet inom samisk forskning/urfolksforskning
  • En plan för din forskning under postdoktorstiden (max 10 sidor) där du beskriver ditt planerade arbete i området, inklusive en tidsplan och en publiceringsplan. Etiska övervägningar för projektet ska behandlas i planen. Planen ska reflektera ett medvetet förhållningssätt till forskningsetiska frågor i urfolksforskning
  • Ett Curriculum Vitae med vidimerade kopior av examensbevis och annan relevant dokumentation
  • Publikationslista
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-22.

Övriga upplysningar
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta anställningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Várdduo där anställningen är placerad. Hög närvaro i miljön är därför ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Christina Storm Mienna (090-786 51 71, christina.storm.mienna@umu.se).

För mer information om enheten, se vår hemsida på: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer A.N. 2.2.1-1157-22
Kontakt
  • Christina Storm Mienna, föreståndare, 090-7865171,christina.storm.mienna@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-07-01
Sista ansökningsdag 2022-08-22
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb