Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till projektet ”Role of gene silencing for maintenance of neuronal identity”. Anställningen avser heltid i två år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

De molekylära mekanismer som ligger bakom permanenta tystande av alternativa cellulära identiteter i mogna nervceller är tämligen outforskade. Dessutom är det inte klarlagt vilken betydelse denna process har för bibehållandet av nervcellens identitet eller vilka konsekvenser är om dessa mekanismer fallerar. Förlust av neuronal identitet kan potentiellt vara en komponent i störningar av nervcellens funktion vilket i slutändan kan leda till patologiska tillstånd såsom depression eller neurodegenerativa sjukdomar. Projeketet syftar till att förstå de grundläggande mekanismer som permanent bibehåller tystandet av ”obehöriga” genprogram i mogna nervceller. Fokus kommer att ligga på två nervcellstyper, serotoneriga och dopamineriga nervceller. Störningar i de serotoneriga nervbanorna har föreslagits vara en underliggande orsak till bl.a. depression. I Parkinsons sjukdom så är det primärt dopaminceller i mellanhjärnan som drabbas och så småningom dör. Att förstå hur dessa nervcellspopulationer bibehåller sin identitet och funktion är således av stort kliniskt intresse.

Arbetsuppgifter kommer att innefatta, men inte begränsas till att designa, utföra och analysera experiment i samråd med forskningsgruppsledaren. Den anställda kommer att utföra experiment med djur, celler och in vitro för att klargöra hur permanent tystande av genuttryck bidrar till att bibehålla cellulär identitet och funktion i differentierade dopamineriga och serotoneriga nervceller i CNS. Den sökande förväntas uppvisa en hög grad av självständighet och kunna ansvarsfullt ta itu med projektets vetenskapliga frågor.

Se även:

Toskas, K., Yaghmaeian-Salmani, B., J., Skiteva, O., Paslawski, W., Gilberg, L., Skara, V., Antoniou, I., Södersten, E., Svenningsson, P., Chergui, K., Ringnér, M., Perlmann, T, and Holmberg, J. (2022). PRC2-mediated repression is essential to maintain identity and function of differentiated dopaminergic and serotonergic neurons bioRxiv 2022
https://doi.org/10.1101/2022.01.24.477226

Södersten, E., Toskas, K., Rraklli, V., Tiklova, K., Björklund, Å., Ringnér, M., Perlmann, T. and Holmberg, J. (2018). A comprehensive map coupling histone modifications with gene regulation in adult dopaminergic and serotonergic neurons. Nat Commun. 2018 Mar 26;9(1):1226 https://doi.org/10.1038/s41467-018-03538-9

Holmberg, J. and Perlmann, T. (2012). Maintaining differentiated cell identities. Nature Review Genetics, 13(6), 429-439. https://doi.org/10.1038/nrg3209

https://www.umu.se/en/research/groups/johan-holmberg/

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom biovetenskap (t.ex. biologi, biokemi, medicin eller biomedicin). Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Tidigare erfarenhet av djurexperiment och odling/analys av celler är ett krav. Vidare krävs erfarenhet av FACS-sortering av celler/kärnor, och moderna molekylärbiologiska metoder som kromatin extraktion, preparation av cDNA-bibliotek, encells RNA-sekvensanalys. Kunskap i konfokalmikroskopi och bildbehandlng av mikroskopibilder är ett krav. Genomgången kurs i djurexperimentellt arbete är ett krav. Projektets höga komplexitet kräver att den sökande har en utmärkt problemlösningsförmåga. Du ska vara mycket motiverad och kunna arbeta produktivt i ett team, såväl som självständigt. Det krävs utmärkt kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska krävs också. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Kunnande och erfarenhet av biokemiska metoder (t.ex. proteinextraktion, western blot) är meriterande. Erfarenhet av transgena möss, stereotaktiska injektioner, virala vektorer och beteendestudier i djur är en stor fördel. Dokumenterad erfarenhet av bioinformatisk analys är inte ett krav, men en önskvärd merit.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast den 1:a september 2022. Din ansökan ska vara skriven på engelska (helst) eller svenska och skall innehålla:

  • Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av tjänsten, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kanske vill utveckla det (högst en A4-sida).
  • Ett curriculum vitae (CV) som dokumenterar akademisk utbildning och tidigare anställningar.
  • Din publikationslista.
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis
  • Namn och kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller tre akademiska referenser.
  • Annan relevant dokumentation som du vill inkludera till stöd för din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1219-22
Kontakt
  • Johan Holmberg, johan.holmberg02@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-09-01
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb