Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Till vår institution, kännetecknad av världsledande forskning inom flera fält och en bredd av internationellt högt rankade utbildningsprogram, söker vi nu en doktorand inom optimering för federerad maskininlärning.

Institutionen för datavetenskap har haft en expansiv tillväxt under de senaste åren. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är en viktig faktor i vår hållbara utveckling. De drygt 50 doktorandstuderande vid vår institution består av en diversifierad grupp människor från olika nationaliteter, bakgrunder och fält. Som doktorand hos oss har du tillgång till stöd för din karriärutveckling, nätverk, administrativ och teknisk support samt goda anställningsvillkor.

För mer information besök
https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan senast 14 augusti 2022.

Projektbeskrivning

På senare tid har intresset ökat för att använda t.ex. mobiltelefoner för att processa användardata, som ett alternativ till att lagra datan centralt. Detta beror till stor del på en oro för att privat eller känslig information ska läcka vid insamling av användardata, samt även på grund av ny lagstiftning kring användning och delning av användardata. Detta är även en stor fråga inom områden där känslig information regelbundet hanteras, som t.ex. inom hälsovård och medicinska tillämpningar, där behov av delning av patient- eller andra känsliga data hindras t.ex. pga. olika former av sekretesslagstiftning.

Därför har mycket intresse på senare tid riktats mot federerad inlärning, en klass av optimeringsalgoritmer som i huvudsak används för att träna gemensamma maskininlärningsmodeller på olika heterogena enheter utan att dela datan mellan enheterna. Det är möjligt att formulera federerad inlärning som ett operatoruppdelningsproblem, och inom ett sådant ramverk är det möjligt att samtidigt lösa flera av de problem som uppstår när man tränar storskaliga maskininlärningsmodeller på t.ex. medicinska bilder eller andra data från flera olika platser.

Doktorandanställningen erbjuds inom ett forskningsprojekt som finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Projektet är ett samarbete mellan Tommy Löfstedt, docent och universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, och Alp Yurtsever, biträdande universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en nationell plattform för akademisk forskning, utbildning och rekrytering i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Forskarskolan inom WASP ger grunden, perspektiven, och den senaste kunskapen inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, och undervisningen ges av ledande forskare inom fälten. Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därför, utöver de redan existerande forskarutbildningarna vid partneruniversiteten, en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i matematik, matematisk statistik och datavetenskap. Sökande med andra kvalifikationer, som bedöms likvärdiga, kan också bli antagna.

Krav är Kandidater för den här doktorandanställningen ska ha mycket goda kunskaper inom projektrelaterade områden, i synnerhet en väldigt stark dokumenterad bakgrund inom optimeringslära. Ett krav är också att den sökande måste ha utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska och kunna både tala och skriva engelska flytande. Den sökande måste också ha goda programmeringsfärdigheter. Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom numeriska metoder, federerad inlärning och maskininlärning är meriterande.

Som person är du duktig på att kommunicera, har goda färdigheter i att arbeta både på egen hand och tillsammans med andra, är snabb att lära dig nya saker och att sätta in dem i rätt kontext, är kreativ och vill på ett aktivt sätt driva din egen utveckling mot att bli en kompetent forskare.

En utvald kandidats meriter kommer även att utvärderas av WASP, vilka tittar på betyg i relevanta utbildningsprogram och kurser med fokus på betyg i kurser inom WASPs och projektets kärnområden. WASP kommer även att utvärdera om kandidaten har en bakgrund och erfarenheter i något av WASPs områden och om kandidaten är motiverad att bedriva forskarstudier inom WASP. Dessa kriterier ingår därför även i våra kriterier när kandidaterna rangordnas.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen i beräkningsvetenskap med inriktning mot datavetenskap, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Startdatum är senast november 2022.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem (se nedan).

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen, samt varför du är intresserad av WASPs forskarskola. Brevet ska innehålla en (dokumenterad) beskrivning av hur du uppfyller de specificerade önskvärda kvalifikationerna och ska även innehålla din kontaktinformation.
  • Ett Curriculum Vitae (CV).
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande (för både bachelor och master, om tillämpbart), med dokumentation av godkända kurser och erhållna betyg.
  • Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns.
  • Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser
  • Kontaktinformation till tre referenspersoner.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 14 augusti 2022.

Institutionen för datavetenskap värdesätter diversitet. Vi välkomnar därför i synnerhet kvinnor och personer utanför det binära genussystemet som sökande.

Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta universitetslektor Tommy Löfstedt (tommy.lofstedt@umu.se) eller biträdande universitetslektor Alp Yurtsever (alp.yurtsever@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast november 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1208-22
Kontakt
  • Tommy Löfstedt , tommy@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-08-14

Tillbaka till lediga jobb