Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för ekologi och miljövetenskap (EMG) och Umeå Marina Forskningscentrum vid Umeå universitet bjuder in sökande till en doktorandplats i ekologi med inriktning mot symbioser under global förändring. Tjänsten beräknas tillträda den 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 19 juli 2022.

Projektbeskrivning
Symbioser är vanliga i många biomer och kan vara avgörande för den biologiska mångfalden, produktiviteten och överlevnaden hos några av de mest karismatiska ekosystemen på jorden. Men ibland bryts dessa symbioser ner. Även om detta kan vara överlevnadsbart för de enskilda partnerna, kan det leda till utbredd död av både värd och symbiont.  Här använder vi korallrev som modellsystem för att empiriskt undersöka konsekvenserna av symbiotisk nedbrytning. De ekosystemtjänster som korallreven tillhandahåller är värda över 78 miljarder euro årligen ( t.ex. kustskydd). Korallernas hälsa kan dock påverkas avsevärt av korallblekning. Korallblekning är förlusten av symbiotisk zooxanthellae från tropiska koraller och kan orsakas av stressfaktorer som termiska störningar, sjukdomar och sötvattenavrinning. Termiska störningar anses vara en stor blekningsutlösare och har dokumenterats väl i samband med stora globala blekningshändelser. Dessa massblekningshändelser orsakar utbredd koralldöd, med katastrofala ekosystem- och tjänsteleveranseffekter. Trots den förödelse som orsakas av svår korallblekning är det fortfarande svårt att bedöma om koraller kommer att överleva i de varmare oceanerna som projiceras för slutet av seklet eftersom vi inte helt förstår stabiliteten i det symbiotiska förhållandet, särskilt över långa tidsskalor.

Syftet med projektet är att bestämma tidigare och framtida beteende hos värd-symbiontförhållandet med koraller som modellsystem.

Projektets tillvägagångssätt
Fokus för projektet kommer att vara genomisk analys och tolkning. Forskaren kommer att samla in korall-DNA och korallskelettkärnor från Mayotte i västra Indiska oceanen (SCUBA-dykning krävs). Inom Institutionen för ekologi och miljövetenskap (EMG) och Umeå Marine Sciences Centre (UMF) kommer doktoranden få ta del av en dynamisk forskningsmiljö och få utbildning i banbrytande metoder för att extrahera och rekonstruera biologiska händelser från korallskelett och DNA. Den intellektuellt stimulerande miljön har ett stort doktorandkollegium  till stöd under hela forskningsprogrammet. Alla projektledare är mycket forskningsaktiva; doktoranden kommer att interagera med dessa internationella forskargrupper, vilket ger möjlighet att lära sig om andra tekniker och forskningsområden som kan vara tillämpliga på den egna forskningen. Dessutom är handledarna aktiva inom forskningsaktiva avdelningar som spänner över ett brett spektrum av ekologisk, miljövetenskaplig, genomisk och bioinformatisk forskning, vilket ger doktoranden inblick i en rad andra forskningsområden. För att underlätta detta kommer doktoranden aktivt att delta i "Marine Global Change Group" i EMG / UMF och spendera lika mycket tid mellan EMG och UMF. Dessa gruppmöten ger möjligheter att diskutera banbrytande frågor inom området, granska de senaste artiklarna och presentera aktuella forskningsplaner för akademiker med ett gemensamt forskningsintresse i en informell och stödjande atmosfär.

Handledningsgruppen kommer att vara: professor Nick Kamenos,  Heidi Burdett (Lyell Centre, Storbritannien), Thomas Claverie (University of Mayotte, Frankrike), Sebastian Hennige (Edinburgh University, Storbritannien) och Graham Hamilton (University of Glasgow, Storbritannien).

Kvalifikationer
För att bli antagen till studier på forskarnivå (forskarnivå) krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå, eller avlagt kurskrav om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, ha motsvarande utbildning från utlandet (exempelvis en magisterexamen) eller ha motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla de särskilda behörighetskraven för att bli antagen till studier på forskarnivå inom ämnena ekologi krävs att den sökande har fullgjort kurser inom ett för ekologi eller genetik relevant ämne på grundnivå  omfattande minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för doktorandens planerade specialutbildningska ha genomförts, samt ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant specialitetom minst 15 högskolepoäng.

Rekryteringsförfarandet för tjänsten är i enlighet med Högskoleförordningen (5 och 7 kap. Kraven ska vara uppfyllda vid antagning till forskarutbildning.

Kandidaten ska ha kreativitet, initiativförmåga, självständighet, god interpersonell kompetens och samarbetsförmåga. Ytterligare krav är:

 • Körkort och vilja att köra i Sverige och Mayotte, Frankrike.
 • Goda kunskaper i att skriva och tala på engelska.
 • Erfarenhet av SCUBA-dykning

Meriterande är:

 • Det är fördelaktigt om forskaren har erfarenhet av fältarbete i Östafrika / Indiska oceanen.
 • Erfarenhet av att arbeta i fält- och laboratoriemiljö under en längre period.
 • Erfarenhet av provtagning av koraller för DNA i fält, extraktion av DNA och viss erfarenhet av bioinformatisk analys.

Utvärderingarna kommer att baseras på ansökan, referenser och intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas resultera i doktorsexamen och huvuduppgiften för doktoranden ska därmed ingå i forskarutbildningen, vilket innefattar deltagande i det beskrivna forskningsprojektet men även relevant kursarbete. Undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) kan ingå. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen fastställs enligt fastställd lönenivå för doktorander.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 19 juli 2022 . Ansökan, skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska, ska innehålla:

 • En kort (max 2 sidor) beskrivning av varför du är intresserad av, och lämplig för, anställningen
 • CV
 • Bestyrkta kopior av examina och intyg från högre utbildning
 • Förteckning över genomförda universitetskurser och betyg
 • Kopia av examensarbete och eventuellt andra vetenskapliga publikationer
 • Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Dokumenten ska vara i MS Word- eller PDF-format.

Kontakt
För frågor om anställningen, vänligen kontakta Nicholas Kamenos: nick.kamenos@umu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2026-09-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1173-22
Kontakt
 • Nicholas Kamenos, 090-7867229
Publicerat 2022-06-28
Sista ansökningsdag 2022-07-19

Tillbaka till lediga jobb