Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Konsthögskolan tillhör den Humanistiska fakulteten och finns på Umeå universitets konstnärliga campus som är beläget vid Umeälven, nära centrala Umeå. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt masterprogram (MFA) i fri konst. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i mer än ett decennium och är ett viktigt utvecklingsområde. För mer information, besök gärna Konsthögskolans hemsida: http://www.art.umu.se/sv/

För att ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet har Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) bildats. I UmArts ingår Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet, och Institutionen för estetiska ämnen. UmArts syftar till att skapa en spännande tvärdisciplinär forskningsmiljö inom bildkonst, arkitektur och design, såväl lokalt som regionalt, men också nationellt och internationellt. För mer information om UmArts besök: https://www.umarts.se/ 

Konsthögskolan söker nu en universitetslektor inom fri konst, 50 % i 4 år.

Arbetsuppgifter 
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och omfattar 50%. I anställningen ingår utifrån anställningens omfattning, 40% undervisning inom huvudområdet fri konst, 40% arbetsuppgifter som studierektor samt 20 % kompetensutvecklingstid vilket innefattar forsknings- och utvecklingsarbete inom fri konst. Undervisningen sker främst på kandidatutbildningens sista år där föreläsningar, seminarier och handledning i studenters individuella konstnärliga arbete är centralt för att utveckla det examensarbete som i slutet av utbildningen samlas i en grupputställning. Förutom dessa arbetsuppgifter ingår att delta i personalmöten samt att bidra till ämnets och arbetsgruppens utveckling. 

Till arbetsuppgifterna hör även samarbete inom UmArts, Umeå universitets nya centrum för arkitektur, design och konst, och att där i samverkan med övriga medverkande enheter bidra till att utveckla den konstnärliga forskningen vid Umeå universitet.

Behörighet och bedömningsgrunder för urvalet
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat skicklighet inom fri konst eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet är: konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet fri konst.

Till övriga bedömningsgrunder hör erfarenhet av att utveckla konstnärlig forskning i samarbete med andra, god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion eller verksamhet och utvecklingsarbete inom de konstnärliga fälten.

Kriterier vid bedömningen är:

 • konstnärligt djup och uttryckskraft
 • konstnärlig originalitet
 • synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang
 • produktivitet
 • konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
 • utmärkelser och stipendier etc
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas konstnärlig och pedagogisk skicklighet. Samma omsorg ska ägnas prövningen av dessa två bedömningsgrunder, och vid en sammanvägning av dem ska de tillmätas lika stor vikt. 

Vid bedömningen av konstnärlig skicklighet ska särskild vikt fästas vid konstnärlig produktion och forsknings- och utvecklingsarbete inom fri konst samt tvärvetenskapliga samarbeten.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid dokumenterad undervisningserfarenhet. Vikt ska fästas vid dokumenterat pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Då anställningen innehåller arbetsuppgifter som studierektor ska särskild vikt fästas vid dokumenterad administrativ skicklighet.

Därutöver ska vikt fästas vid övriga bedömningsgrunder, i synnerhet god samarbetsförmåga, eftersom planering och genomförande av undervisning och examination till stor del sker i lärarlag.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 220815. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Övrig information
Anställningen är på 50 % och är tidsbegränsad i 4 år samt med tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Per Nilsson, per.nilsson1@umu.se eller mobil +46702541342.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-939-22
Kontakt
 • Per Nilsson, prefekt, 070-2541342,per.nilsson1@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-27
Sista ansökningsdag 2022-08-29
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb