Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 100 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. En stor del av energiforskningen bedrivs inom forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) som är värd för det här aktuella projektet. Den starka och expanderande forskningen är främst inriktad på termokemiska energiomvandlingsprocesser. Det övergripande målet är att bidra med ny kunskap som är användbar för samhället och industrin för att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriprocesser, undvika dyra driftproblem, återanvända ändliga resurser och minimera skadliga biprodukter och utsläpp.

Vi söker nu en forskningsingenjör i energiteknik med inriktning mot termokemisk energiomvandling. Anställningen, som är på heltid i 5 månader, är tänkt som ett stöd för forskargruppen vid genomförandet av experimentell forskning, främst fokuserad på studier i en ny pilot-uppställning för fast-bäddsförgasning av biomassa. Sista ansökningsdag är 7 juli 2022. Anställningen tillsätts den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Projektet är en del av vårt senaste tillämpade forskningsspår som är relaterat till småskaliga förgasningsprocesser med fasta bäddar som använder askrika biobränslen. I ett nyligen genomfört forskningsprojekt konstruerade vi en ny försöksreaktor med en nedströms fast-bäddsförgasare i pilotskala. Uppställningens flexibla design gör att reaktorn kan ändras i höjd och bredd, vilket ger möjlighet att förändra bränsleomvandlings- och förgasningsförhållandena. Förutom produktgasen (som t ex kan användas för elproduktion) kan den fasta kolhaltiga återstoden (biokol) användas för olika tekniska- och miljömässiga ändamål. Denna uppställning behöver nu testas och utvärderas, samt tillämpas i ett nytt forskningsprojekt med fokus på biokolegenskaper och miljöapplikationer för t.ex. vattenbehandling.

De huvudsakliga delsyftena med projektet är att:

  • Bestämma hur förgasnings-/pyrolysförhållandena (luft-bränsle, temperatur, uppehållstid, m m) påverkar slutprodukterna (t.ex. syngassammansättning och biokolsegenskaper) för olika typer av biomassabränslen.
  • Studera möjligheterna att påverka (designa) biokolmaterialets fysikaliska- och kemiska egenskaper i den aktuella försöksuppställningen för olika typer av biobränslen.

Arbetsuppgifter
Genomföra experimentella studier för test, utvärdering och forskning i en ny experimentell fastbäddsreaktor för förgasning av biomassa (<10 kg/h). Arbete innefattar genomförande av förgasningsförsök, utvärdering av försöksuppställningen, provtagning av gaser och partiklar (inkl olika mät- och analysmetoder). Visst allmänt laborativt arbete, såsom service och underhåll av utrustning, ingår även.

Kompetenskrav
Civilingenjörsexamen inom Energiteknik eller motsvarande. Profilering (kurser m m) mot bioenergi och termiska energiprocesser med avklarade kurser i Förbränning, förgasning och pyrolys (7.5hp) eller motsvarande.

Dokumenterad erfarenhet av att delta, genomföra och rapportera experimentellt och analytiskt forskningsrelaterat arbete inom området termokemisk energiomvandling av biomassa. Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av system och instrumentering för processkontroll/-styrning samt gas- och partikelprovtagning.

Erfarenhet av arbete i tillämpade forskningsprojekt med avancerat experimentellt och analytiskt arbete i olika typer av försöksuppställningar kopplat till förbränning, förgasning och pyrolys av biomassa. Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat med stor noggrannhet och hög säkerhet.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Ett starkt personligt intresse för forskning och utveckling inom området, med fokus på energi- och återvinningsprocesser, och kring frågor kopplat till hållbar utveckling både nationellt och globalt är önskvärt. God kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga då projektet sker i nära samarbete med andra forskargrupper.

Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid i 5 månader och tillsätts den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Du söker via e-rekryteringssystemet Varbi och ansökan ska vara inkommen senast 2022-07-07.

Ansökan ska bestå av följande handlingar:

  • Personligt brev med kortfattad beskrivning av sökanden och motivering till varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter.
  • Curriculum vitae (CV)
  • Kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg
  • Lista med universitetskurser

Information
För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta; Christoffer Boman, tel. 072-201 00 54,
e-post: christoffer.boman@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1096-22
Kontakt
  • Christoffer Boman, 090-7866756
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-13
Sista ansökningsdag 2022-07-07

Tillbaka till lediga jobb