Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Är du intresserad av aktuella miljöproblem och hållbarhetsfrågor? Institutionen för ekologi, miljö, och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet, erbjuder en doktorandanställning inom miljövetenskap, med fokus på hållbar gruvdrift i arktiska miljöer. Anställningarna förväntas starta 1 september 2022, eller enligt överenskommelse. Ansökan ska vara inlämnad senast 7 juni 2022.

Projektbeskrivning
Gruvindustrin spelar en viktig roll för tillgången på metaller, men gruvdrift är också förknippat med negativa miljöeffekter och samhälleliga kontroverser. Detta gäller särskilt i arktiska miljöer i norra Sverige, där även ett stort antal övergivna, aktiva och potentiella framtida gruvor återfinns. För att nå en mer hållbar gruvdrift behöver vi ta hänsyn till miljöpåverkan under hela livscykeln av en gruva. Även om myndigheter och industri rutinmässigt använder biologiska index för att övervaka tillståndet i miljön, saknar de riktlinjer för att bedöma den ekologiska statusen i gruvpåverkade miljöer. Detta doktorandprojekt syftar till att inte bara bedöma de ekologiska konsekvenserna i Arktis, utan också utveckla ramverk och riktlinjer för hållbar gruvdrift som kan tillämpas i en större rumslig skala. Doktoranden kommer att fokusera på att testa, tillämpa och utöka nuvarande bioövervakningsverktyg i akvatiska miljöer och i synnerhet deras tillförlitlighet i gruvpåverkade ekosystem. Projektet innebär fältarbete i arktiska miljöer i Sverige, insamling och identifiering av makroevertebrater och riktade experiment, men projektet ger även möjlighet att engagera sig med intressenter som ansvarar för vattenförvaltning.

Doktoranden kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till EMG samt den arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling. För mer information om den arktiska forskarskolan vid Arcum, se https://www.umu.se/arktiskt-centrum/utbildning/forskarskolan/

Arbetsuppgifter
Vi bjuder in sökande till en doktorandanställning inom ovanstående projekt. Detaljerna kring varje anställning kommer att skräddarsys beroende av studentens specifika intressen men bör inkludera övervakning och utvärdering av ekologisk status i akvatiska miljöer med särskilt fokus på hållbar gruvdrift. Doktoranden förväntas delta vid fältarbete, samla in och identifiera macroevertebrater, genomföra experiment samt aktivt delta i forskarskolan. 

Dr. Åsa Berglund kommer att vara huvudhandledare och Dr. Christian Bigler och Dr. Ryan Sponseller kommer att vara biträdande handledare, alla placerade vid EMG. 

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i miljövetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för miljövetenskap relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med miljöinriktning om minst 15 högskolepoäng.

Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes. 

Vi söker en person med erfarenhet av och intresse för ekologi eller ekotoxikologi, med särskilt intresse för antropogena störningar, miljöproblem och arktiska miljöer. Personen vi söker har en akademisk bakgrund inom ekologi, ekotoxikologi, miljövetenskap (med naturvetenskaplig inriktning) eller närliggande områden. Körkort för personbil är ett krav.

Erfarenhet av och specifik kunskap relaterad till miljöeffekter av föroreningar i allmänhet och metaller i synnerhet, akvatiska ekosystem, hållbar utveckling, samt av ekologiskt fältarbete är meriterande. Ytterligare meriter som inkluderar viss bakgrundsutbildning i statistik och erfarenhet av R, samt erfarenhet av att identifiera makroevertebrater och kiselalger är önskvärda. Den framgångsrika sökanden bör även ha god förmåga att kommunicera på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och god samarbetsförmåga. 

Urvalet kommer att baseras på ansökningar, referenser och intervjuer.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 7 juni 2022. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen Curriculum vitae (CV) Styrkt kopia av examensbevis En lista på dina universitetskurser, med betyg Kopior på eventuella publikationer/examensarbete Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
Om du har frågor angående anställningen, vänligen kontakta Åsa Berglund, asa.berglund@umu.se 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav 24 är doktorander. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/om-institutionen/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-838-22
Kontakt
  • Åsa Berglund, asa.berglund@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-05-09
Sista ansökningsdag 2022-06-07
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb