Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Postdoktor i företagsekonomi med inriktning mot artificiell intelligens och extrema kontexter

Handelshögskolan, Enheten för företagsekonomi och managementsektionen söker en postdoktor med inriktning mot artificiell intelligens och extrema kontexter. Du är välkommen med din ansökan senast 2022-06-29.

Postdoktorsanställningen är baserade vid enheten för företagsekonomi och managementsektionen. Anställningen är knuten till forskningsmiljön "Extreme Environments, Everyday Decisions" (www.TripleEd.com). Vi erbjuder en internationellt konkurrenskraftig, tvärvetenskaplig forskningsmiljö̈ som intresserar sig för extrema kontexter, det vill säga miljöer och situationer där människor riskerar att dö eller komma till skada (se Hällgren et al, 2018 för definition och beskrivning). Mer precist studeras bland annat organisatoriska rutiner, ledarskap samt grupp- och organiseringsprocesser. Exempel på̊ forskningsprojekt där den sökande kan komma att ingå inkluderar hur samhällsviktiga organisationer hanterat COVID-19, beslutsfattande i lavinterräng, kommersialisering av risk i extrem sport, och beteenden vid en eventuell undergång. En gemensam utgångspunkt för projekten är en känslighet för det kontextuellas inflytande.

Syftet med anställningen är att skapa tvärvetenskaplig forskning. Därför kommer en postdoktor med liknande profil också att anställas i "The Socially Aware AI" group (SAAI) vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. AI-gruppen forskar om exempelvis restriktioners effektiviteten i hanteringen av COVID-19, radikalisering och extremism, policyskapande för en hållbar framtid, skapande av hållbara stadsdelar och effektiva sätt att förebygga klimatförändringar.

Med tjänsten vid Företagsekonomiska institutionen är vi särskilt intresserade av hur Socially Aware Artificial Intelligence kan användas för att främja teoretiseringen och förståelsen av extrema kontexter. Med SAAI menar vi studier av mänskligt beteende (praxis, rutiner, ledarskap etc.) med hjälp av agentbaserade simuleringar. Vi ser gärna att den person som anställs kan bidra med kunskap om artificiell intelligens, men det är inget krav. Den valda kandidaten måste dock vara bekant med datainsamling och analys av kvalitativ forskning (helst etnografiska metoder eller användning av fiktion) och villig att kombinera sådana metoder med simuleringsbaserade metoder. Erfarenhet av SAAI är därför mindre viktig än kunskap om kvalitativa forskningsmetoder.

Vi ser framför oss att anställningen kombinerar etnografiskt fältarbete, eller metoder för att studera fiktion, med kraften i de agentbaserade simuleringarna. Testning och validering av scenarier kommer att bekräfta hur simuleringar av sociala aspekter kan förstås. Därigenom bidrar forskningen till att utveckla scenarier som uppmärksammar oss på samhälleliga och organisatoriska sårbarheter.

Arbetsbeskrivning

Du förväntas bidra till forskningsmiljön genom att planera och bedriva egen och gemensam forskning med forskare i TripleEd (inom vilket forskare från Datavetenskap ingår). Du förväntas också att kontinuerligt samarbeta med den postdoktor som anställs vid institutionen för Datavetenskap. Exempel på̊ aktiviteter inkluderar publikationer, konferenspresentationer, datainsamling och analys. Forskningen ska vara relevant för förståelsen och utvecklingen av teorier relevanta för extrema kontexter. Anställningen inkluderar upp till 20 % undervisning på̊ grundläggande och avancerad nivå̊ i företagsekonomi. Du tillbringar din arbetstid i Umeå̊ på̊ enheten för företagsekonomi och managementsektionen. Anställningen omfattar heltid (100 %) under två̊ år.

Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. 

Behörighet och förkunskapskrav

Sökande skall ha en doktorsexamen i företagsekonomi, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig. Vi ser därför gärna sökande från närliggande vetenskapliga områden som exempelvis sociologi, psykologi, informatik. Prioritet ges till sökande som erhållit sin doktorsexamen för högst tre år sedan sista ansökningsdatum. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är vetenskaplig skicklighet. Vetenskaplig skicklighet bedöms i fallande ordning utifrån:

 • ett intresse för artificiell intelligens (helst inom extrema kontexter)
 • erfarenhet av kvalitativa metoder såsom etnografi och fiktion, och/eller förtrogenhet med metoder för agent-baserade simuleringar.
 • att publicera eller ha potential att publicera internationellt konkurrenskraftig forskning demonstrerat genom publikationer eller texter i Review process i internationellt erkända tidskrifter, samt böcker och bokkapitel.
 • att arbeta självständigt samt vara del av en forskargrupp.

Utöver detta krävs god kommunikationsförmåga i skriven och talad engelska. Erfarenhet av internationella nätverk och samarbeten med forskare från andra lärosäten är meriterande. Tidigare forskning mot extrema kontexter eller artificiell intelligens är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten (max 1 sida)
 • Curriculum Vitae
 • Redogörelse för tidigare och pågående forskningsintresse med relevans för anställningen (max 2 sidor)
 • Publikationslista
 • Kopior av avhandlingen och max 5 av de mest relevanta vetenskapliga verken
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som åberopas
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till minst två referenspersoner

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2022-06-29.

Information

För mer information kontakta forskningsansvarig och ansvarig för TripleEd Professor Markus Hällgren, markus.hallgren@umu.se eller Biträdande prefekt för företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se.

Referens

Hällgren, M., Rouleau, L., & De Rond, M. (2018). A matter of life or death: How extreme context research matters for management and organization studies. Academy of Management Annals, 12(1), 111-153.

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå̊ universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på̊ såväl lokal som global nivå̊. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: umu.se/handelshogskolan/ 

/ Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-823-22
Kontakt
 • Biträdande prefekt, professor Johan Jansson, +46907867872,johan.jansson@umu.se
 • Markus Hällgren, professor, +46907865885,markus.hallgren@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-05-06
Sista ansökningsdag 2022-06-29

Tillbaka till lediga jobb