Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Statsvetenskapliga institutionen utlyser doktorandtjänst i statsvetenskap med Transformation, riskifiering och geopolitik i Arktis. Tillträde den 1 september eller enligt överenskommelse.

Doktorandprojektets syfte är att skapa ny empiri avseende politiska drivkrafter i Arktis samt att bidra till ökad förståelse av arktiska villkor genom att anknyta till internationell begreppsbildning som underlättar tvärvetenskaplig dialog. Den tilltagande klimatkrisen och den hårdnande konkurrensen om naturresurser och säkerhet i det arktiska området utmanar etablerade samarbetsformer och globala mål för hållbar utveckling t.ex. sådana som uttrycks i Agenda 2030. Arktis saknar ett naturligt centrum och förändringens effekter är ojämnt spridda i regionen. Utvecklingens risker bedöms på olika sätt av aktörer som influeras av skilda geopolitiska överväganden. Vilken makt har olika samhällsaktörer över utvecklingen? Finns över huvud taget förutsättningar för en hållbar agenda som inte faller sönder i ställningskrig mellan vad Ulrich Beck (1992) kallat för optimister, skeptiker och förnekare?  

Som doktorand kommer du att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till din egen institution och den arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om den arktiska forskarskolan vid Arcum (länk).

Anställningen

En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid (240 hp). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad, som mest med ytterligare ett år. Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/, samt information om undervisningsuppdrag: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Behörighet

För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper kan du också förklaras behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav

Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
• tidigare studieresultat
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
• kritisk förmåga
• självständighet
• prestationer inom givna tidsramar

Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev som beskriver sökandes kvalifikation, forskningsintresse, och motivation för att söka tjänsten (max 2 sidor)
 • Preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
 • CV/meritförteckning
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska
 • Kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt två referensbrev
 • Eventuella övriga meriter du vill åberopa

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönestege för doktorander. Ingångslönen är för närvarande 29 000 kr i månaden.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/. Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post till forskarutbildningsansvarig torbjorn.bergman@umu.se eller prefekt magnus.blomgren@umu.se. Detaljerad information om projektet ges av Professor Niklas Eklund, niklas.eklund@umu.se, Camilla Sandström, camilla.sandstrom@umu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-772-22
Kontakt
 • Niklas Eklund, professor, niklas.eklund@umu.se
 • Camilla Sandström, professor, camilla.sandstrom@umu.se
 • Magnus Blomgren, prefekt, 090-7866171
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-05-11
Sista ansökningsdag 2022-08-05

Tillbaka till lediga jobb