Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för datavetenskap söker en postdoktor som ska arbeta med forskargruppen inom social medveten AI. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för datavetenskap

Till vår institution, kännetecknad av världsledande forskning inom flera fält och en bredd av internationellt högt rankade utbildningsprogram, söker vi nu en postdoktor inom sociala simuleringar av organisationer inom extrema kontexter (t.ex. pandemier, terroristattacker eller bergsklättring).

Institutionen för datavetenskap har haft en expansiv tillväxt under de senaste åren. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är viktiga faktorer i vår hållbara utveckling. Vår institution består av en diversifierad grupp människor från olika nationaliteter, bakgrunder och fält. Som postdoktor hos oss har du tillgång till stöd för din karriärutveckling, nätverk, administrativ och teknisk support samt goda anställningsvillkor.

För mer information besök
https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/

Du kommer att arbeta i gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (SAAI) (https://www.umu.se/en/research/groups/socially-aware-ai/). Denna grupp är världsberömd för sitt arbete med sofistikerade sociala simuleringar av flera frågor, exempelvis effektiviteten av restriktioner i samband med Covidkrisen eller stöd för hållbara bostadsområden. Gruppen är särskilt känd för sina formaliseringar och implementeringar av sociala begrepp som styr människors liv, såsom rutiner, praxis, normer, konventioner, roller osv. Med den här tjänsten vill vi särskilt skapa en länk till enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE), särskilt till ledningssektionen och forskningsmiljön "Extreme Environments - Everyday Decisions (www.TripleED.com)". Exempel på forskningsprojekt där en sökande kan bidra är, men är inte begränsade till, responsen på Covid-19 bland organisationer som är kritiska för samhällets motståndskraft, beslutsfattande i lavinterräng, kommersialisering av risker inom extremsporter och beteenden i domedagsscenarier. En gemensam nämnare för alla projekt är att de är kontextkänsliga för det fenomen som undersöks.

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan före 6 juli, 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Den framgångsrika kandidaten förväntas bidra till forskningen inom SAAI genom att modellera organisationers reaktion på extrema händelser. Detta inbegriper modellering av både formella och informella organisationsstrukturer och kommunikation. Målet är att se vilka typer av strukturer, rutiner och personliga egenskaper som spelar en avgörande roll för en organisations reaktion på extrema händelser. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med en postdoktor vid USBE. En del av forskningen kommer att bestå i att koppla samman empiriska, etnografiska metoder med agentbaserade metoder för social simulering.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Förutom att ha tvärvetenskapliga kopplingar till USBE har postdoktorn också fördelen av att vara en del av WASP-programmet och dess internationella nätverk.

Kvalifikationer

 För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

 • Doktorsexamen i datavetenskap eller matematik.
 • Goda kunskaper om formella metoder, t.ex. logik och matematik.
 • Kandidaten bör ha bevisad förmåga att skriva artiklar för ledande tidskrifter och konferenser och hålla presentationer för olika målgrupper

Önskvärda personliga egenskaper:

 • God kommunikationsförmåga krävs, inklusive mycket goda färdigheter i engelska.
 • Kandidaten ska kunna bedriva sitt arbete självständigt och som en del av en forskargrupp.
 • God förmåga att samarbeta med andra människor

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av agentbaserad social simulering och dess metodik
 • Erfarenhet av att analysera beslutsfattande i extrema situationer.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla följande:

 • Personligt brev (motiverar varför du ansöker och vilka planer du har för din forskning, max 2 sidor)
 • Curriculum vitae (CV) med publikationslista
 • En rapport om tidigare och pågående forskningsintressen med relevans för tjänsten (högst två sidor)
 • En bestyrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som klargör när doktorsexamen sannolikt kommer att erhållas
 • Bestyrkta kopior av andra examensbevis, förteckning över avslutade akademiska kurser och betyg
 • Kopia av doktorsavhandlingen och högst fem relevanta artiklar
 • Kontaktuppgifter (inklusive e-postadress) för minst två referenspersoner
 • Andra dokument som den sökande vill åberopa

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs via vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt måste vara i Word- eller PDF-format. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är den 6 juli 2022.

Ytterligare information ges av professor Frank Dignum (dignum@cs.umu.se)

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-735-22
Publicerat 2022-04-29
Sista ansökningsdag 2022-07-06

Tillbaka till lediga jobb