Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk vetenskap bedriver forskning i Oftalmiatrik.  Just nu pågår projekt rörande katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr), men även grundforskning rörande ögonmuskulatur och hornhinna. Ärftliga ögonsjukdomar t ex retinitis pigmentosa och ärftlig maculadegeneration är exempel på ytterligare forskningsområden. Forskningsverksamheten präglas av bredd vad gäller professioner och metodologi och bygger på flera nationella och internationella samarbeten.

Vi söker nu en söker en doktorand för att arbeta i ett forskningsprojekt kring Glaukom.

Arbetsuppgifter

Det praktiska arbetet kommer att ske vid ögonkliniken i Umeå. I arbetsuppgifterna ingår att rekrytera och undersöka studiepersoner, analysera data samt att skriva manuskript under handledning. Du bör ha god praktisk och teoretisk kännedom om ögonrelaterade undersökningar inklusive OCT samt provtagning och hantering av biologiska prover. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har läkarexamen och som har goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnesområdet samt erfarenhet av anställningens arbetsuppgifter. Du bör ha goda språkkunskaper i svenska och engelska för att kunna utföra ditt arbete.

Villkor

Tillträde till anställningen förutsätter att den sökande antas eller är antagen till forskarutbildningen vid medicinska fakulteten.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Tidsbegränsad anställning

Anställningen som doktorand varar i fyra till åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Anställningen syftar till doktorsexamen och doktorandens forskarutbildning innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-06-15
Löneform fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-815-22
Publicerat 2022-05-05
Sista ansökningsdag 2022-05-15

Tillbaka till lediga jobb