Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Nu finns möjligheten att söka en postdoktortjänst i farmakologi för att studera de farmakologiska effekterna av cannabinoider i det centrala nervsystemet. Forskningen bedrivs vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, som erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö i nyrenoverade, toppmoderna lokaler. Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid med placering i Umeå och tillträds 2022-07-01 eller efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2022-05-20.

Projektbeskrivning

Cannabis ökar risken för schizofreni och andra psykoser, men de neurofarmakologiska mekanismerna bakom denna riskökning är inte kartlagd. Cannabinoid CB1- och dopamin D2-receptorer kan fysiskt interagera för att bilda CB1-D2-heteromerer i nervceller, och forskningsprojektet syftar till att undersöka sambandet mellan bildandet av dessa receptorheteromerer och cannabinoidinducerad psykos. Hypotesen är att vissa cannabinoider allosteriskt påverkar bildandet av CB1-D2-receptorheteromerer, samt förändrar receptorfunktionen och den intracellulära signaleringen så att psykos uppstår. Du kommer att använda farmakologiska metoder för att karaktärisera effekterna av CB-receptorligander på CB1-D2-heteromerspecifik signalering i olika modellsystem, t ex transfekterade cellinjer, neuronala stamcellskulturer och zebrafisk.

Arbetsuppgifter

Din roll blir att relativt självständigt planera och utföra experimentella farmakologistudier kring CB-receptorsignalering under överinseende av forskargruppsledaren, liksom stötta mer juniora forskare, doktorander och studenter i angränsande projekt med överlappande mål och metoder. Arbetet inkluderar en hel del utmanade laboratoriearbete, men kräver också självständigt arbete med projektdesign, dataanalys, presentation av resultat vid vetenskapliga möten, samt skrivande av publikationer. Du förväntas även bidra med egna ideér till forskningsprojektet, samt ansöka om egna bidrag relaterade till projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom medicinsk/biomedicinsk forskning (t ex farmakologi, fysiologi, neurovetenskap, biokemi, molekylärbiologi eller biomedicin). Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som har dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologisk forskning, cellodling, extraktion och biokemisk analys av proteiner, samt cellbaserade modeller för high-throughput screening. Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift. 

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Övriga meriter inkluderar dokumenterad erfarenhet av iPSC-odling, stabil transfektion av cellinjer, fluorescens- eller luminescensbaserade metoder för att mäta GPCR-signalering och cellviabilitet. Även erfarenhet av radioligandbindning, beteendeanalys i zebrafisk, samt statistisk analys av biologiska forskningsdata är meriterande. Den sökande bör ha förmåga att arbeta och utvecklas självständigt och i grupp samt ha utmärkt kommunikationsförmåga. Stor vikt läggs vid sökandes samarbetsförmåga och lämplighet för det aktuella projektet. Kunskaper i svenska ses som meriterande. 

Mer om anställningen 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

För mer information om gruppens forskning, kontakta professor Stig Jacobsson; e-post: stig.jacobsson@umu.se; tel: 070-664 7238.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
  • CV
  • Publikationslista
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 2022-05-20.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-07-01
Löneform Månadsform
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-693-22
Kontakt
  • Stig Jacobsson, stig.jacobsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-04-26
Sista ansökningsdag 2022-05-20

Tillbaka till lediga jobb