Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grund- och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 40-tal medarbetare varav för närvarande sex doktorander. Den forskning som bedrivs vid institutionen har sin bas i sex olika profilområden. För mer information, se här

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningen är i kost- och måltidsvetenskap och kommer att vara inriktad mot följande område; sensorik och hållbar matkonsumtion hos barn och ungdomar. 

Doktoranden kommer att tillhöra en forskargrupp som studerar hur lukt- och smaksinnena utvecklas under uppväxten, samt hur sinnesfunktion hänger samman med matpreferenser. Projektet avser att studera hur sensorisk nyfikenhet kan stimuleras hos barn och ungdomar (6–18 år) för att bredda deras matpreferenser mot hållbara livsmedelsprodukter (d.v.s. lokalproducerade och vegetariska). Projektet sker i samverkan med Umeå universitets science center Curiosum. 

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling. Som doktorand kommer du att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till institutionen för kost- och måltidsvetenskap samt forskarskolan. Du förväntas delta i forskarskolans aktiviteter och vissa kursinslag. För mer information om forskarskolan, här

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Kost- och Måltidsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 hp i ämnet kost- och måltidsvetenskap, kostvetenskap, dietetik, hem- och konsumentkunskap eller måltids- och restaurangvetenskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Sökande bör kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till följande bedömningsgrunder:

 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
 • Tidigare studieresultat
 • Kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till vald inriktning på den utlysta doktorandanställningen

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
 • Kritisk förmåga
 • Självständighet
 • Prestationer inom givna tidsramar

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap. 41 §). 

Om anställningen
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Som doktorand kommer du att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till egen institution samt den Arktiska forskarskolan med inriktning hållbar utveckling. Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i forskarskolan som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 220829. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt lokalt avtal om lönesättning för doktorander. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen, här.  

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas. 

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 220516

Till fullständig ansökan ska bifogas:

 • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till aktuell inriktning för doktorandanställningen, se ovan.
 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker doktorandanställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 • Kopia av examensbevis
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Eventuella övriga meriter med relevans för doktorandanställningen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas.

Intervjuer, referenstagning och eventuellt arbetsprov kommer att tillämpas. 

Övrig information
Mer information om Institutionen för kost- och måltidsvetenskap lämnas av Eva Palmquist 090-786 78 52, eva.palmquist@umu.se 

Närmare upplysningar om forskarutbildningen lämnas av Elisabeth Stoltz Sjöström 090-786 50 07, elisabeth.stoltz.sjostrom@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220829
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-657-22
Kontakt
 • Elisabeth Stoltz Sjöström, 090-7865007
 • Eva Palmquist, 090-7867852
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-04-20
Sista ansökningsdag 2022-05-16

Tillbaka till lediga jobb