Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid avdelningen för Hållbar hälsa, inom institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, bedrivs forskning och utbildning inom arbets- och miljömedicin.Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Undervisning och annat institutionsarbete (upp till högst 20 %) kan inkluderas. Som doktorand kommer du att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till din egen institution samt den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om Den Arktiska Forskarskolan vid Arcum.

Arbetsuppgifter

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som i forskarutbildningskurser, seminarieserier etc. Vi söker nu en doktorand inom ett projekt med fokus på ett hållbart arbetsliv i arktiska miljöer. Forskargruppen bedriver forskning om hur människors hälsa påverkas av kyla, ergonomi och vibrationer i arbetslivet. Målsättningen är att kunna förebygga ohälsa till följd av förhållanden i arbetsmiljön och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. I det aktuella projektet ligger fokus på att undersöka hur arbetsgivare systematiskt arbetar med att förebygga risker kopplade till kyla och att öka kunskapen om hur vi bättre kan förebygga ohälsa till följd av exponering för kyla på arbetet. Som doktorand kommer du att vara delaktig i planering och genomförande av delstudier inom projektet och samverka med forskare från Norge och Finland.

Du som antas till utbildning på forskarnivå på Medicinska fakulteten kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/).

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Vi tror att du har en grundutbildning inom fysioterapi, medicin, omvårdnad, idrottsmedicin, beteendevetenskap eller en ingenjörsbakgrund men med ett tydligt intresse mot arbetsmiljö och hälsa.

Vi söker dig som är engagerad, kreativ, självständig och har hög motivation för forskarstudier. Ett intresse för arbetsmiljö och hälsa är en nödvändighet. Eftersom arbetet innebär resor i inlandet, har du B-körkort.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.

Kurser om minst 15 hp inom ämnesområdet, d.v.s. kurser inom det medicinska området avseende samband mellan miljöfaktorer i arbetsliv respektive allmänmiljö och hälsa, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet som bedöms relevanta för ämnesområdet.

Bedömning

Utvärdering av förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå baseras främst på:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarstudier inom området.
 • Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 • Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.
 • Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på meriter och bedömd potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske. Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Villkor

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • En kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till det aktuella forskningsprojektet och befattningens inriktning
 • Examensbevis (styrkta kopior)
 • Kopia på magister-/masteruppsats och eventuella övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen
 • Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-654-22
Kontakt
 • Jens Wahlström, forskningsledare, 070-1916844,jens.wahlstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, jens.wahlstrom@umu.se
 • SEKO, 090-7865365
 • ST, 090-7865296
Publicerat 2022-04-13
Sista ansökningsdag 2022-05-18

Tillbaka till lediga jobb