Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker dig med stort intresse för ungdoms- och utvärderingsforskning inom folkhälsoområdet, särskilt i relation till marginaliserade grupper och insatser för att förbättra deras hälso- och livssituation!

Vi välkomnar ansökningar till en postdoktortjänst inom folkhälsovetenskap, inriktning utvärdering och ungdomsforskning, inom ramen för två forskningsprojekt som berör situationen hos, och insatser för, unga som varken arbetar eller studerar. Anställningen är placerad vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet, Sverige. Anställningstiden är två år och avser heltid med start hösten 2022 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Forskningen kommer bedrivas inom ramen för två relaterade projekt som berör situationen för ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Det första projektet innefattar en teoridriven utvärdering av insatser för unga som står utanför både arbetsmarknad och utbildningssystem. Det andra handlar om hur COVID-19-pandemin har påverkat livet för, och hälsan hos, denna marginaliserade ungdomsgrupp. Mer information om projekten går att läsa här:

https://www.umu.se/forskning/projekt/hur-kan-vi-stodja-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar-en-teoridriven-utvardering-och-implementeringsstudie-av-etableringsinsatser-for-att-starka-uvas-integrering-i-arbets--och-samhallslivet 

https://www.umu.se/forskning/projekt/hur-har-covid-19-pandemin-paverkat-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar-samt-de-samhalleliga-insatser-som-finns-pa-plats-for-att-stodja-dem/

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar att självständigt och i nära samarbete med projektledare och övriga medverkande forskare bedriva kvalitativ forskning inom ramen för projekten, inklusive datainsamling, workshops och andra fältaktiviteter samt analys, författande av artiklar och kommunicering av resultat till det omgivande samhället. Arbetet kan även komma att omfatta viss institutionstjänstgöring vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, såsom undervisning, studenthandledning och andra arbetsuppgifter.

Behörighet 

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom folkhälsovetenskap, sociologi, socialt arbete eller andra för projekten relevanta ämnesområden. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Den sökande ska ha kompetens att genomföra utvärderingsforskning med hjälp av avancerade kvalitativa analyser. Sökanden ska även ha kompetens avseende teori och metod i för projekten relevanta forskningsområden, såsom folkhälsovetenskap eller ungdomsforskning. Eftersom vi arbetar i en företrädesvis engelskspråkig miljö är mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska ett krav.

Meriterande 

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Vetenskaplig kompetens att självständigt och i samarbete kunna bedriva utvärderingsforskning, inklusive datainsamling genom intervjuer och observationer, avancerade kvalitativa analyser och författande av vetenskapliga artiklar samt populärvetenskapliga rapporter, är särskilt viktiga meriter. Erfarenhet av teoridriven utvärdering samt att kommunicera vetenskapliga resultat till det omgivande samhället och offentliga myndigheter är meriterande. Även pedagogisk kompetens i form av högskolepedagogisk utbildning, undervisning på grund-, avancerad eller forskarnivå, eller handledning av studentuppsatser är meriterande.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år, enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor med start 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Frida Jonsson (frida.jonsson@umu.se), forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
  • CV
  • Publikationslista
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 15 maj 2022. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-580-22
Kontakt
  • Frida Jonsson, 090-7869597
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-04-04
Sista ansökningsdag 2022-05-15

Tillbaka till lediga jobb