Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i antingen matematisk statistik eller beräkningsvetenskap med inriktning matematisk statistik med fokus på samspel mellan optimering och maskininlärning. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 15 maj 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Samspelet mellan optimering och maskininlärning är hörnstenen i många viktiga framsteg inom slutledningssystem och artificiell intelligens under det senaste decenniet. De allra flesta maskininlärningsapplikationer modelleras och löses som ett optimeringsproblem. Maskininlärning kräver utveckling av nya optimeringsmetoder för att tillgodose ökande komplexitet i modelleringar tillsammans med enorma mängder data. I motsats till det traditionella black-box-optimeringsramverket är en helhetsbild av modellering och optimering central för dessa nya algoritmer.

Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att utveckla nya grundsatser och algoritmer för att utöka de praktiska och teoretiska gränserna för optimering och maskininlärning. Detta projekt utforskar stokastisk approximation och randomiserad linjär algebra för att introducera nya metoder som är effektiva för högdimensionella problem, samt potentiellt utforska deras tillämpningar inom statistisk inlärning, djupa neurala nätverk och förstärkningsinlärning.

Projektet är en del av AI/MLX spåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och doktoranden kommer att delta i WASP forskarskola, se https://wasp-sweden.org/graduate-school/ för mer information.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antingen antas i forskarutbildningsämnet matematisk statistik eller i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematisk statistik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För forskarutbildningsämnet matematisk statistik krävs att den sökande har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdena matematisk statistik, statistik och matematik varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

För forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik.

Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utmärkta kunskaper i programmering (företrädesvis MatLab eller Python) och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i optimering och maskininlärning är meriterande. 

Du förväntas att ta en aktiv roll i utveckling av doktorandprojektet och i arbete på institutionen, samt ha en vetenskaplig och resultatinriktad strategi till ditt arbete. Du bör därför ha en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. 

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Deltagande i WASP forskarskola ingår i studierna. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde hösten 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 15 maj 2022. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • Personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker denna anställning samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen;
  • Curriculum vitae;
  • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg;
  • Uppsatser och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning. Sammanfattningen av examensarbetet kan vara högst fem sidor inklusive figurer och referenser (teckenstorlek 11).
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Sökande med examen från ett utländskt universitet uppmuntras att tillhandahålla testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt  kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Mer information ges av biträdande lektor Alp Yurtsever alp.yurtsever@umu.se. För ytterligare frågor kan du även kontakta prefekt Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se.

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/ 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-417-22
Kontakt
  • Alp Yurtsever, biträdande universitetslektor, apl.yurtsever@umu.se, 090-7867546
  • Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862
Publicerat 2022-03-09
Sista ansökningsdag 2022-05-15

Tillbaka till lediga jobb