Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen för strålningsvetenskaper utlyser en anställning som doktorand inom onkologi med syfte att identifiera miljöexponeringar som, om de inträffar under en graviditet, ökar risken att utveckla premenopausal bröstcancer. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start sommaren/hösten 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/)

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Premenopausal bröstcancer utgör mer än 20 % av alla bröstcancerfall i Sverige och antalet är ökande. Bröstcancer som inträffar före menopaus uppvisar ofta en aggressiv fenotyp och upptäcks inte sällan i ett sent skede vilket kan göra den svårbehandlad. Identifiering av faktorer som ökar risken att utveckla premenopausal bröstcancer är därför av stor vikt för att minska antalet som drabbas varje år. 

Under graviditeten genomgår bröstvävnaden stora morfologiska förändringar och exponeringar som sker under denna period tros ha betydelse för risken att insjukna, men mer forskning behövs. 

Detta projekt är uppdelat i två delar där den första delen är en registerstudie fokuserad på luftföroreningar, buller och tillgång till gröna miljöer och den andra en fall-kontroll studie, där förekomst av miljöföroreningar mäts i blodprover från gravida. Alla kemiska analyser sker i samarbete med Jonathan Martin vid National Facility for Exposomics som är en del av Scilifelab. Som doktorand i projektet kommer du att ansvara för dataanalys och resultatbearbetning.

Behörighet och andra kvalifikationer

Grundläggande behörighet

För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Forskarutbildningsgruppen prövar i varje enskilt fall den sökandes reella kunskaper och ifall dessa anses motsvara de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen kan sökanden antas. Ifall den sökande inte besitter sådana förkunskaper kan ytterligare utbildning föreskrivas. Därvid ska beaktas den sökandes tidigare utbildning och planerade forskningsprogram.

För studier inom området epidemiologiska studier av miljöfaktorer relaterade till premenopausal bröstcancerrisk, är det särskilt meriterade med en examen från civilingenjörsprogrammet i bioteknik, teknisk fysik industriell ekonomi, alt. masterexamen i folkhälsovetenskap eller motsvarande.

Nödvändiga språkkunskaper, såväl muntliga som skriftliga, i engelska krävs. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför institutionens forskarutbildningsgrupp.

Utöver detta krävs goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift) då doktoranden förväntas självständigt kunna fylla i blanketter på svenska samt tillgodogöra sig information från, och aktivt kommunicera med, svenska registerhållare

Den sökande ska kunna arbeta självständigt, ha god analytisk och organisatorisk förmåga. Av stor vikt är att kunna samarbeta och interagera med andra medlemmar i forskargruppen och vid institutionen.

Meriterande för antagning är utbildning inom epidemiologi, statistik eller bioinformatik, erfarenhet av programmering i R och/eller Python, samt ett intresse för medicinsk forskning och vilja att fördjupa sig inom området cancerprevention.  

Ansökan

En fullständig ansökan ska bestå av:

  • Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
  • Curriculum vitae (CV)
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, diplom och andra certifikat
  • Kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare
  • Kontaktuppgifter till minst två akademiska referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt e-rekryteringssystem Varbi. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 2022-05-15.

Löneplacering

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Övrig information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av docent Sophia Harlid, sophia.harlid@umu.se

Forskargruppens hemsida:

https://www.umu.se/forskning/grupper/sophia-harlid/

https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/doktorandhandboken/

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-132-22
Kontakt
  • Sophia Harlid, 090-785 28 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2022-01-31
Sista ansökningsdag 2022-05-15

Tillbaka till lediga jobb