Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Biträdande universitetslektor i psykologi

Institutionen för psykologi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en biträdande universitetslektor i psykologi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering och är tidsbegränsad till fyra år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftar med anställningen.

Den vetenskapliga meriteringen ska bedrivas inom ämnet psykologi och bidra till att stärka och utveckla befintliga forskningsprofiler vid institutionen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning (51%) och undervisning på grund- och avancerad nivå inom någon eller några av institutionens profilområden (49%); Arbete, organisation och samhälle, Hjärna, arv och miljö i interaktion, Hälsa och miljö, Klinisk psykologi, Kognition, Idrott, fysisk aktivitet och hälsa, samt Utveckling i alla livsfaser.  

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.
Behörigheten avser doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder ses till både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt god samarbetsförmåga.

Särskild vikt tillskrivs vetenskaplig skicklighet, så som skicklighet att utveckla forskning, förutsättningar att erhålla externa medel samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Stor vikt tillskrivs pedagogisk skicklighet, där särskild vikt tillskrivs planering, genomförande och utvärdering av undervisning.
Stor vikt fästs vid erfarenhet av handledning och examination.
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.
En allmän bedömningsgrund för biträdande universitetslektor är potentialen till meritering för anställning som universitetslektor.

Befordran till universitetslektor
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning, och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till universitetslektor efter fyra år.
Ansökan om prövning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Ansökan ska struktureras enligt anvisningarna för ansökan och bedömning av anställning som universitetslektor, och bedömas av extern sakkunnig.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Institutionen för psykologi
Institutionen för psykologi är en av de större institutionerna vid samhällsvetenskaplig fakultet, med omkring 90 anställda. Forskning och undervisning återfinns inom sju profilområden: Arbete, organisation och samhälle, Hjärna, arv och miljö i interaktion, Hälsa och miljö, Klinisk psykologi, Kognition, Idrott, fysisk aktivitet och hälsa, samt Utveckling i alla livsfaser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1756-21
Kontakt
  • Prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, 090-786 78 30
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-11-25
Sista ansökningsdag 2021-12-28
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb