Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Beskrivning

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker en doktorand till ett projekt som ska undersöka hur följsamheten till Fysisk aktivitet på Recept (FaR) påverkas av en initial träningsintervention som genomförs med förankring i både primärvården och hos privata hälsoaktörer. Målgruppen är fysiskt inaktiva, vuxna kvinnor och män. Först utvärderas genomförbarhet av träningsinterventionen och baserat på dessa fynd skräddarsys en randomiserad, kontrollerad studie där utfallsmått inkluderar objektivt mätt fysisk aktivitet, muskelstyrka och funktion, riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdomar samt motivation till träning.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad person med hög motivation och god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. I anställningen ingår exempelvis arbetsuppgifter som datainsamling, databearbetning och skrivande av manuskript.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet varierar för varje ämnesinriktning och finns specificerade i ämnesinriktningens studieplan för utbildning på forskarnivå och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket. Det är meriterande att ha arbetat med fysiskt inaktiva personer och FaR inom exempelvis primärvård samt att ha erfarenhet eller intresse av vetenskapliga projekt. Erfarenhet av datainmatning och kvantitativ dataanalys är meriterande. Erfarenhet av att instruera gruppträning samt att utvärdera fysisk aktivitet med objektiva mått (accelerometermätning) är särskilt meriterande. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Din ansökan ska innehålla:

•        Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställningen

•        Styrkt CV

•        Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner

•        Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven

•        Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete

 

Villkor

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 24 januari eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2.2.1-1715-21
Kontakt
  • Andreas Hult, 090-786 66 13.
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-11-17
Sista ansökningsdag 2021-12-09
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb