Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment. Anställningen avser heltid under två år med tillträde så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Kvicksilver utgör allvarliga hot mot ekosystem och människors hälsa, främst genom bildning och spridning av metylkvicksilver i vattenekosystem. För att förbättra denna situation måste bidragen från förorenade sediment till den totala kvicksilverbelastningen på ekosystem utvärderas noggrant och effektiva åtgärder vidtas. I dag finns osäkerheter kring riskerna med kvicksilverförorenade sediment på grund av otillräcklig förståelse för vilka faktorer som styr bildning och spridning av metylkvicksilver. Behovet är stort av förbättrade riskbedömningar som inkluderar dessa processer.

 

Du kommer att studera processer för bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment med fokus hur kemisk speciation av Hg och molekylär sammansättning på organisk material styr denna process. Fältprovtagning av sediment och vatten, och eventuellt även biota, ingår i projektet. Du kommer att karakterisera kemiska speciation av Hg med synkrotronbaserad Röntgenspektrosokpi och molekylär sammansättning på organiskt material med masspektrometri samt studera i laboratorieexperiment hur bildning av metylkvicksilver styrs av dessa faktorer. Projektet syftar till att bedriva fokuserad grundforskning av biogeokemiska processer för att generera praktiskt tillämpbara verktyg för förbättrade riskbedömningar av förorenade sediment.

 

Inom projektet kommer du att genomföra det experimentella forskningsarbetet, som du planerar och utvärderar i samverkan med projektets övriga forskare. Du kommer även att vara huvudansvarig för författande av vetenskapliga publikationer och presentationer på seminarier/konferenser av forskningsresultaten. Tillsammans med projektets övriga forskare kommer du ansvara för kontakter och diskussioner med myndighetspersoner kring projektets upplägg och resultat.

 

Postdoktorprojektet finansieras av anslag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i en utlysning kring forskning om risker med och, eller spridning av farliga ämnen från förorenade sediment. Inom samma projekt kommer vi att rekrytera ytterliggare en postdoktor med fokus på utveckling av metodik baserat på stabila isotopmätningar för att spåra spridning av MeHg från förorenade sediment till kringliggande sediment och till biota. Båda postdoktorerna kommer att arbeta nära tillsammans i sina respektive projekt som utförs inom en internationell gruppering med forskare inom analytisk kemi och biogeokemi bestående av Erik Björn vid Umeå universitet (https://www.umu.se/en/staff/erik-bjorn/), Ulf Skyllberg vid SLU (https://www.slu.se/en/ew-cv/ulf-skyllberg/), och David Amouroux vid CNRS/Pau Univeristet, Frankrike (https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-damourou-fr.html). En referensgrupp kommer att knytas till projektet och bestå av personer från statliga myndigheter (t.ex. Länsstyrelser) och miljökonsult- och industriföretag vilket ytterliggare breddar ditt nätverk inom projektet.

 

Kvalifikationer


För behörighet krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biogeokemi eller motsvarande ämnesområde. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

 

Din doktorsexamen bör vara inriktad mot kvicksilver-biogeokemi. Du har erfarenhet av och tycker om experimentell forskning. Vidare krävs mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du är en kvalitetsmedveten person som tar initiativ och tycker om att använda din samarbetesförmåga i arbete tillsammans med andra. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har en analytisk förmåga att lösa problem som gör att du arbetar bra med komplexa frågor.

 

Erfarenhet av fältprovtagningar, arbete med sediment eller jordar, synkrotronbaserad Röntgenspektrosokpi (t.ex. EXAFS), experiment med anrikade isotop-”tracers”, molekylär karakterisering av naturligt organiskt material med MS tekniker och av ICPMS tekniker är meriterande.

 
Ansökan


En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev om max två A4 sidor som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker tjänsten och hur dina forskningserfarenheter passar med den utlysta anställningen,
 • CV med publikationslista
 • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis
 • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
 • Om möjligt, elektronisk länk till doktorsavhandling och max 5 relevanta publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga handlingar som du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida.
Sista ansökningsdag är 16 december 2021.

 

Närmare upplysningar lämnas av Erik Björn, erik.bjorn@umu.se.

 

Kemiska institutionen


Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 postdoktorer och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden – biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Du kommer att arbeta i en forskningsmiljö som erbjuder ett starkt fokus och djup inom biogeokemi, men även en stor bredd i kompetenser och forskningsutrustning inom KBC-miljön.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1722-21
Kontakt
 • Erik Björn, 090-786 51 89
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-11-16
Sista ansökningsdag 2021-12-16
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb