Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en postdoktor (anställning) för ett tvåårsprojekt som undersöker växtplanktons anpassning till kustvattenbrunifiering. Tillträde 15 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 6 december 2021.

Projektbeskrivning
Kustzonerna i de nordliga delarna av Östersjön är mycket dynamiska miljöer, med en komplex hydrologi och en stark påverkan både från land och utsjö. Vattnet är brunfärgat på grund av det stora inflödet av organiskt material från land, vilket gör att ljusförhållandena för exempelvis växtplankton är förhållandevis dåliga. Klimatförändringarna förväntas leda till ett ökat inflöde av organiskt material, vilket kan försämra ljusförhållandena ytterligare. Detta kan påverka växtplanktonsamhällena på ett flertal sätt, exempelvis genom att inducera förändringar i klorofyllinnehåll, cellstorlek och näringsförsörjning.

I det här projektet kommer vi att använda statistiska metoder för att undersöka effekter av brunifiering och andra miljöfaktorer på växtplanktonsamhället i gradienter från kust till utsjö och från nord till syd i Östersjön. Vi kommer att undersöka sambandet mellan växtplanktonsamhällets artsammansättning (mikroskopi och DNA-analys), storleksstruktur och näringsförsörjning vid olika nivåer av miljöfaktorer såsom humusämnen, närsalter, salinitet och temperatur. Projektet innebär analys av befintliga dataset.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Den sökande ska ha en doktorsexamen i miljövetenskap eller växtplanktonekologi. God samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ krävs. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Det krävs att den sökande har dokumenterad erfarenhet av växtplanktonekologi, molekylärt och bioinformatiskt arbete. Erfarenhet av storskalig analys av sekvensdata är meriterande, så även kunskap om fylogenetiska analyser, statistik och programmering (i t.ex. Linux, R, Python).

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
  • CV inklusive publikationslista.
  • Kopior på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
  • En styrkt kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta, styrkta examensbevis.
  • Övriga handlingar du vill åberopa.

Kontakt
För ytterligare information kontakta professor Agneta Andersson (agneta.andersson@umu.se,
+46 90 7869845).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 15 av dem är postdoktorer.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1700-21
Kontakt
  • Agneta Andersson, professor, 090-786 98 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-11-12
Sista ansökningsdag 2021-12-31
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb