Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom folkhälsovetenskap med inriktning mot genus, hbtq och hälsa. Forskning kommer i huvudsak ske i tre projekt. Forskningsprojekt 1 avser undersöka unga transpersoners psykiska hälsa och hur den kan förbättras. Forskningsprojekt 2 kartlägger och utvecklar hur socialtjänsten arbetar med våld i nära relationer och studerar mer specifikt hur ett frågecentrerat förhållningssätt implementerats och upplevs inom socialtjänsten. Forskningsprojekt 3 handlar om separatistiska rum för trygghet, där forskaren främst arbetar med hur sådana rum kan påverka hälsan och välmående. I arbetsuppgifterna ingår att samla in och analysera data av kvalitativ karaktär genom intervjuer. Även kritisk policyanalys ingår i arbetet. Samarbete med Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) inom forskning och undervisning ingår. I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår även att söka externa medel för finansiering av egen forskning samt finansiering till del av egen lön. Bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kan ingå. Undervisning och handledning inom folkhälsovetenskap på grundnivå/avancerad nivå vid läkarprogrammet samt mastersprogrammen i folkhälsovetenskap (men även undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden) kan komma att ingå i begränsad mängd. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå.
Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen är tillsvidare på heltid till en omfattning av 100 %


Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Aktiv pågående forskning finansierad av externa forskningsmedel direkt knutna till sökande, är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad via sådana medel knutna till den sökande.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).


Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Folkhälsovetenskap med inriktning mot genus och hälsa med specialisering inom transpersoners hälsa. Erfarenheter av kvalitativ metod och kritisk policy analys är av särskild betydelse. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i folkhälsovetenskap. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är erfarenhet av samarbete med nationella och regionala verksamheter inom folkhälsoområdet med inriktning mot genus, hbtq och hälsa särskilt meriterande.


Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-30. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1565-21
Kontakt
  • Anna-Karin Hurtig, prefekt, 090-785 68 12
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-11-08
Sista ansökningsdag 2021-11-30

Tillbaka till lediga jobb