Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för socialt arbete söker doktorand

Anställningen som doktorand är knuten till och skall genomföras i anslutning till det av Forte (Dnr. 2021-01424) finansierade forskningsprojekt: CollAGE: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd.

CollAGE är ett Forte-finansierat sex-årigt forskningsprogram om intersektoriellt samarbete inom kommuner om fysisk planering, äldreomsorg och äldres bostäder. Programmet är ett samarbete mellan institutionen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Doktoranden kommer att engageras i detta program för att studera hur äldres boende och omsorg formuleras i kommunal planering och äldreomsorg. Doktoranden kommer dock självständigt utforma sitt arbete med stöd av handledare. Doktoranden ingår i det forskarteam som arbetar i programmet men kommer också att ingå i doktorandgruppen i Socialt arbete UmU och Fysisk planering, BTH.

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du vara del av personalgruppen vid Institutionen för socialt arbete. Du kommer att bedriva dina forskarstudier i form av att läsa kurser och att självständigt producera en doktorsavhandling. Du kommer att ingå i institutionens forskningsmiljö, delta i seminarieverksamheten och forskarutbildningskurser i ett sammanhang av en forskningsmiljö med regelbundna seminarier.

Doktorandanställningens inriktning

Den som anställs som doktorand antas till forskarutbildningen i socialt arbete. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 90 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 150 högskolepoäng avhandling.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Kvalifikationer

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/doktorand-i-socialt-arbete-_445323/

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängs till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet och som anställd kommer du att vara placerad vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Se mer information om utbildning på forskarnivå
https://intra.aurora.umu.se/org/socw/Sidor/Forskarutbildning.aspx

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb med sista ansökningsdag 2021-12-08.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Ansökan ska innehålla
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

Ett personligt brev som beskriver ditt motiv till att söka anställning som doktorand och i relation till det skisserade projektet ovan samt din bakgrund och tidigare erfarenheter. CV/Meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa. Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven. Uppsatser/övriga publikationer. Eventuella övriga meriter med relevans till anställningen. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Övriga information

Mer information om Institutionen för socialt arbete lämnas av Prefekt Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se och Biträdande prefekt Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se Upplysningar om forskningsprojektet CollAGE docent Katarina Andersson, katarina.andersson@umu.se och projektledare vid BTH, professor Catharina Nord, catharina.nord@bth.se

Upplysningar om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av Forskarutbildningsansvarig Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1549-21
Kontakt
  • Petra Ahnlund, 7865278
  • Katarina Andersson, 090-7866415
  • Anna-Lena Perdahl, 090-786 7106
  • Catharina Nord, 0455-385307
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-11-03
Sista ansökningsdag 2021-12-08
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb