Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Ansökningar välkomnas till en postdoktoranställning i Dr. Changchun Chen’s laboratorium vid Umeå universitet, Sverige, till ett projekt rörande studier av syrgasdetektion. Laboratoriet är anslutet till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) och är lokaliserat vid Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM). Anställningen avser en 2-årig heltidsanställning som kan tillträdas från och med februari 2022.

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet syftar till att identifiera molekylära mekanismer och neurala kretsar som reglerar de beteendeförändringar som sker i respons till variationer i syrgasnivåer. Projektet fokuserar på att förstå hur cytokiner kan påverka cellulära processer, såsom syrgasstimulering och andra stressfaktorer, i både nematoden C. elegans och odlade nervceller från däggdjur. Projektet involverar storskaliga genetiska screener, genomics, biokemi, mätning av kalcium signalering, opto-genetik samt RNA-profilering av enstaka nervceller. 

Kvalifikationer

Den sökande skall ha doktorstitel inom relevant forskningsområde (biologi, genetik, biokemi). Hög prioritet läggs vid starkt motiverade sökande som kan arbeta självständigt inom en forskningsgrupp.  Den ideala kandidaten kan uppvisa expertkunskaper inom genetik, cell biologi, biokemi eller liknande relevanta ämnesområden. Tidigare erfarenhet av arbete med neuronal singelcells RNA sekvensering, biokemi och genomeditering med CRISPR i C. elegans är ett krav.

Urvalskriterier

I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Villkor

Heltidsanställning, tidsbegränsad 2 år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1414-21
Kontakt
  • Changchun Chen, biträdande universitetslektor, changchun.chen@umu.se, 090-786 71 35
Publicerat 2021-11-19
Sista ansökningsdag 2021-12-09
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb