Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Nu söker vi dig som vill ägna dig åt praktiknära forskning för att förstå och förbättra hälso- och livssituationen för ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med projektledare och övrig forskargrupp bedriva kvalitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av datainsamling, workshops och andra fältaktiviteter; analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för två projekt.

Det första projektet avser, med utgångspunkt i en teoridriven utvärderingsmetodik, studera hur insatser och verksamheter inom offentlig sektor samt civilsamhället kan förbättra situationen för unga som varken arbetar eller studerar. Med utgångspunkt i den pågående Coronakrisen avser det andra projektet in sin tur undersöka hur COVID-19 pandemin har påverkat livet för, och hälsan hos, unga som varken arbetar eller studerar, samt de insatser och verksamheter som finns på plats för att stödja dem. Förutom forskning kan en del undervisning på grund- och avancerad nivå tillkomma.

Behörighet och kunskapskrav

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, socialt arbete eller andra för forskningsprojektet relevanta ämnesområden. Kvalificerad är den sökande som har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan en kandidat som har avslutat en doktorsexamen tidigare övervägas.

Den sökande ska ha kompetens att genomföra interaktiv och praktiknära forskning samt utvärdering med fokus på marginaliserade och särskilt utsatta ungdomsgrupper med hjälp av kvalitativa metoder. Ett krav är således dokumenterad erfarenhet av utvärdering (gärna teoridriven), kvalitativ metod samt ungdomsforskning. Kandidaten ska även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga att bedriva oberoende forskning, producera vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga rapporter, delta i forskningssamarbeten och kommunicera med det omgivande samhället är således viktiga meriter.

Bedömningskriterierna för utnämning som postdoktor är att kandidaten måste uppfylla den kompetensgrad som krävs för att bli behörig.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen
  • CV
  • Vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
  • Certifierade kopior av betyg och examensbevis
  • Kontaktinformation till två referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
  • Andra meriter du vill åberopa.

Om anställningen

Tjänsten är på heltid (100 %) under 2 år.

Anställningen startar i 3 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Ytterligare information tillhandahålls av Frida Jonsson (frida.jonsson@umu.se), forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1310-21
Kontakt
  • Frida Jonsson, 0907869597
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-09-22
Sista ansökningsdag 2021-10-17

Tillbaka till lediga jobb