Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning inom området funktionell dataanalys. Välkommen med din ansökan senast 2021-10-31.

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ” Statistiska metoder för analys av rörelsedata” som leds av Lina Schelin. Det övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla statistiska metoder inom funktionell dataanalys, med syfte att besvara viktiga forskningsfrågor inom fysioterapi. De teoretiska projekten är inriktade mot inferensmetoder för funktionella data med fokus på domänselektion medan de tillämpade projekten i huvudsak kopplar till analys av rörelsedata. Projektet inkluderar även metoder för reliabilitet för funktionella data.

Din forskning kommer att bedrivas inom ett multidisciplinärt forskningsprojekt som både inkluderar statistisk metodutveckling och tillämpade projekt. Projekten kommer att bedrivas vid Umeå universitet, men genomföras i samarbete med såväl forskare från andra discipliner som inom ramen för internationella samarbeten. Programmeringsspråket kommer i första hand att vara R.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/forskarutbildning/

Tillträde är 1 december 2021, eller efter överenskommelse.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Erfarenhet av funktionell dataanalys och erfarenheter av programmeringsspråket R är särskilt meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
 • Curriculum Vitae.
 • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
 • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-10-31.

Information
För mer information kontakta Docent Lina Schelin, 090-786 5530, lina.schelin@umu.se, eller Professor Marie Wiberg, 090-786 9524, marie.wiberg@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.
I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.
Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.
Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.
Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december 2021, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1202-21
Kontakt
 • Lina Schelin, Docent, 090-786 5530, lina.schelin@umu.se
 • Marie Wiberg, Professor, 090-786 9524, marie.wiberg@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-08-26
Sista ansökningsdag 2021-10-31

Tillbaka till lediga jobb