Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för ekologi och miljövetenskap inbjuder sökande till en postdoktorsanställning (2 år) i ”Ekosystemekologi - Syntes av klimatförändringens effekter på organisk nedbrytning”, vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet. Anställningen är på heltid och startar 1 september eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 30 juli, 2021.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan kolupptag och utsläpp, med potentiellt stora negativa effekter på det globala klimatet. Organisk kolnedbrytning börjar med sönderdelningen av färskt, relativt labilt material, som då delvis stabiliseras till mer stabila kemiska komponenter. I det tredje nedbrytningsstadiet bryts organiskt jordmaterial ner i mycket långsammare processer. Över hela världen används standardiserade metoder i klimatförändringsexperiment (t.ex. ITEX open-top chambers,snöstaket). Förutom vegetationsförändringar mäts nedbrytning (t.ex. via tea-bag index) och markens
utsläpp av kol i allt högre grad i dessa experiment. Sådana standardiserade forskningsmetoder ger unika möjligheter till metaanalyser. Detta postdoktorprojekt syftar till att undersöka hur klimatuppvärmningen påverkar de tre sekventiella faserna av organisk kolnedbrytning i en regional (arktisk) till global skala, samt att jämföra betydelsen av säsongsdynamik och potentiella styrande faktorer tex vegetation och mikrobiell samhällsstruktur.

Anställningen är tidsbegränsad till två år på heltid och finansieras av Umeå universitet. Stationeringsort är Abisko eller Umeå, enligt överenskommelse. Handledare är Dr. Ellen Dorrepaal och Dr. Judith M.Sarneel.

Kvalifikationer
Vi letar efter en driven ekolog med erfarenhet av bearbetning av stora datamängder, för att syntetisera data om organisk nedbrytning och kolutsläpp från globala och arktiska klimatuppvärmningsexperiment och relatera dessa effekter till förändringar i växt- och mikrobiella samhällen. Den framgångsrika kandidaten ska ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms likvärdig inom växt- eller markekologi, biogeokemi, naturgeografi eller liknande område. För att vara berättigad till denna tjänst ska du ha avlagt din doktorsexamen högst tre (3) år innan ansökningstidens utgång om inte särskilda
omständigheter finns,såsom föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, fackliga uppdrag eller liknande. Dessa måste framgå tydligt i ansökan. Den framgångsrika sökanden ska ha dokumenterat god förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt. Du är kreativ, initiativrik, självständig samt ha goda sociala och samarbetsförmågor. Vi söker dig med starka kvantitativa färdigheter och intresse för växt-jord-mikrob-interaktioner i (arktiska) markekosystem. Det är meriterande med en demonstrerad erfarenhet av vinterekologi, klimatförändringsexperiment, växt-jord-mikrob-interaktioner, nedbrytnings- eller respirationsmätningar, metaanalyser eller liknande stora databasanalyser.

Vi erbjuder
• En god arbetsplats: https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits/
• Om du har frågor om att arbeta och bo i Sverige så kan du vända dig till International Staff Support för stöd; https://www.aurora.umu.se/en/new-staff/international-staff-support/

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett personligt följebrev innehållande också en kort summering av tidigare forskning och uppnådda resultat (max 2 sidor)
• En kort beskrivning av dina forskningsidéer relaterade till detta projekt (max 2 sidor)
• Meritförteckning (CV) med komplett publikationslista
• Styrkt kopia på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis
• Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max 5)
• Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner
• Övriga relevanta handlingar som önskas åberopas

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 30 juli, 2021. Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska. Dokumenten ska vara i MS Word eller PDF-format.

Kontakt
För mer information, kontakta Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi, miljö-och-geovetenskap/) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 15 är postdoktorer. Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko, Kiruna kommun, ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr. För mer information, se www.arcticcirc.net.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1145-21
Kontakt
  • Ellen Dorrepaal, 090-786 50 00
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-07-09
Sista ansökningsdag 2021-07-30

Tillbaka till lediga jobb