Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik anställer en postdoktor för ett forskningsprojekt om databearbetning och visualisering av atmosfäriska och jonosfäriska data. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 15 september 2021, eller enligt överenskommelse.

 

Om anställningen

Anställningen är vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik som fokuserar på forskning och undervisning inom lärande i naturvetenskap, teknik och matematik. Arbetet kommer att bedrivas dels vid Institutionen för fysik och Curiosum science center vid Umeå universitet och dels på plats vid EISCAT:s huvudkontor i Kiruna. Tillsammans bildar de en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Vid Institutionen för fysik studerar Space Plasma Physics Group naturligt förekommande plasmer i solsystemet, särskilt det kopplade solvind-magnetosfären-jonosfärssystemet. Curiosum är ett publikt science center som fokuserar på visualisering av vetenskapliga data, särskilt genom en 360-graders domteater. EISCAT:s huvudkontor ligger vid Institutet för rymdfysik i Kiruna som fokuserar på sol- och rymdvetenskap.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

I forskningsprojektet används data från bl a EISCAT3D som använder sig av ”Incoherent Scatter Radar” (ISR) och samlar in data från atmosfär och jonosfär. Datamängderna ger information om de komplexa systemen i atmosfären och interaktionen mellan solen och jorden, t.ex. norrsken, rymdväder, meteorincidenter och klimatfrågor. I projektet kommer denna information att göras tillgänglig genom interaktiv visualisering, och ge både forskare och allmänheten möjlighet att utforska de fenomen och processer som kännetecknar atmosfären. Visualisering för domteatrar av särskilt intresse men även andra plattformar är av intresse. En möjlighet till visualisering är genom open-sourceprojektet OpenSpace för interaktiv datavisualiseringsprogramvara.

Exempel på forsknings- och arbetsuppgifter inom projektet är:

 • Extrahera intressant urval av data från den enorma mängden rådata.
 • Ta fram ramverk för datadistribution från EISCAT3D till domteatrar med exempelvis OpenSpace och Data2Dome.
 • Nya algoritmer och tekniker för visualisering av autentisk 3D-data som kommer från EISCAT3D och andra radarobservationer samt satellit- och optiska observationer.
 • Kombinera atmosfäriska data från olika källor för visualisering, t ex satellit och teleskopdata.
 • Utvärdera och producera innehåll för visualiseringsplattformar och 3D-skapande verktyg i domteatrar.

 

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en kandidat med förmågan att arbeta självständigt såväl som en del av ett tvärvetenskapligt team av junior- och seniorforskare. Kandidaten bör ha ett genuint intresse av tvärvetenskaplig forskning och att göra vetenskapliga resultat tillgängliga för allmänheten. Stor vikt läggs vid personlig kompetens och lämplighet. Uppdraget inkluderar planering och utförande av forskning inom projektet. Kandidater förväntas spendera upp till en tredjedel av forskningstiden vid EISCAT:s huvudkontor i Kiruna.

Erforderliga kvalifikationer är:

 • Erfarenhet av att analysera experimentellt data,
 • Erfarenhet av visualisering av data i ett 3D-sammanhang,
 • Goda programmeringskunskaper av modern C++,
 • Erfarenhet av grafikprogrammering (i OpenGL, DirectX eller liknande),
 • God samarbetsförmåga,
 • Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Övriga erfarenheter med stort värde beroende på forskningens fokus är:

 • Relevanta kunskaper om geofysik eller atmosfärsvetenskap är en stark merit,
 • Erfarenheter av att arbeta med eller utveckla visualisering för domteatrar är meriterande,
 • Medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet,
 • Erfarenhet av undervisning.

 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla

 • Personligt brev som beskriver kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan. Ange hur dina tidigare erfarenheter passar med den annonserade anställningen (högst en A4-sida),
 • Meritförteckning - CV med publikationslista,
 • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
 • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
 • Kopia av eller länk till doktorsavhandling samt upp till fem relevanta vetenskapliga artiklar,
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner,
 • Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2021.

För ytterligare information, kontakta projektledare Madelen Bodin, telefon: +46 90 7869618 eller e-post: madelen.bodin@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1000-21
Kontakt
 • Madelen Bodin, 0907869618
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb