Handelshögskolan, Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Entreprenörskap. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-20.

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp vid USBE, Handelshögskolan vid Umeå universitet (umu.se/en/research/groups/entrepreneurial-ecosystems-and-new-venture-creation/). Doktoranden kommer att ingå i gruppens forskningsprojekt för att förstå hur tekniska innovationer inom artificiell intelligens framträder inom ett innovationsekosystem. Under de senaste två åren har forskargruppen publicerat i topprankade tidskrifter som Academy of Management Review, Research Policy, Organization Studies, Business Horizons och Journal of Management Inquiry. Forskningsgruppen tillhör sektionen för entreprenörskap vid enheten för företagsekonomi.

Doktoranden förväntas gå kurser, göra ett självständigt forskningsprojekt och bidra till forskningsmiljön genom aktivt deltagande i seminarier, konferenser och annan forskningsverksamhet som stödjer forskarforskningen och forskningsmiljön. Doktoranden förväntas också aktivt delta i och bidra till forskargruppens projekt. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp). I normalfallet deltar doktorand i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20% av arbetstiden från och med år 2. Anställningen förlängs då i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se: www.aurora.umu.se/enheter/ samfak/Forskarutbildning/.

Krav och kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i företagsekonomi kräver godkända kurser inom företagsekonomi omfattande minst 90 hp, inkl. ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp

Urvalet bland sökande som uppfyller de formella kraven kommer att baseras på den sökandes uppskattade förmåga att lyckas med utbildningen, till exempel med beaktande av följande:

 • Tidigare dokumenterade akademiska resultat och förmåga att hålla tidsfrister
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad
 • Kvalitet på inskickat forskningsplan
 • Kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att samarbeta
 • Individuell personlig lämplighet

För prövningen av den personliga lämpligheten betonas särskilt:

 • God analytisk förmåga
 • Goda kunskaper i engelska och svenska
 • Ambitioner med forskarutbildningen och med arbete inom enheten för företagsekonomi och sektionen för entreprenörskap

Det är också ytterligare meriterande att ha gått kurser med inriktning mot projektets centrala koncept/områden, dokumenterad förmåga att skriva vetenskapligt samt kompetens och erfarenhet avseende innovationsstudier. Eftersom forskning sker i samarbete med olika discipliner och forskare krävs god samarbetsförmåga.

Ansökan skall innehålla följande:

 • Personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer, viktiga resultat från examensarbete, vetenskapliga intressen och motiv för ansökan (max 2 sidor)
 • CV
 • Forskningsplan som beskriver den sökandes forskningsintressen och en potentiell studie inom tekniska innovationer och innovationsekosystem (3 sidor). Forskningsplanen kommer att spela en viktig roll för urvalet av kandidater
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Kopia på uppsats/examensarbete
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenser

Ansökan ska skrivas på engelska och du ansöker via universitets e-rekryteringssystem. Ansökan ska vara inkommen senast 2021-08-20

Handelshögskolan eftersträvar en jämn könsfördelning och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande.

Ytterligare information

Huvudort för utbildning är Umeå.

Information om utbildning på forskarnivå: Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå (umu.se)

Närmare upplysningar lämnas av forskarutbildningsansvarig, universitetslektor Mattias Jacobsson, 090-786 61 47, mattias.jacobsson@umu.se och projektledare, universitetslektor Sujith Nair, 090-786 61 62, Sujith.nair@umu.se.

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1090-21
Kontakt
 • Universitetslektor, Sujith Nair, 090-786 61 62, sujith.nair@umu.se
 • universitetslektor, Mattias Jacobsson, 090-786 61 47, mattias.jacobsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-20

Tillbaka till lediga jobb