Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ny forskning pekar på en stor potential för resurseffektiv flisningsteknik och mer effektiva impregneringsprocesser. Inom ramen för Företagsforskarskolan söker vi i samarbete med MoRe Research en doktorand till ett projekt om flisning och impregnering. Välkommen med din ansökan senast 2 augusti 2021.

Studieuppgifter
Doktorandstudierna syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom projektet "Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering av flis för skogsindustriella processer" med stöd från Företagsforskarskolan för samverkan och innovation vid Umeå universitet och MoRe Research. Vid sidan av forskningsuppgiften ingår även deltagande i forskarutbildningskurser.

Du kommer att ingå i en internationell forskargrupp inriktad mot bioraffinaderiprocesser och speciellt skogsindustriella processer. Vår forskning utförs i laboratorier vid Kemiska institutionen, som är en del av KBC Kemiskt-biologiskt centrum i Umeå, samt vid High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik, där vi samverkar med bl.a. enheter inom RISE som MoRe Research och RISE Processum, samt med företag inom bioraffinaderibranschen och den skogliga sektorn. Forskningen omfattar såväl grundläggande som tillämpade aspekter på vedråvara och är även en del av aktiviteterna inom den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy och mer specifikt inom forskningsplattformen Biopolymerer och biokemiska konverteringsteknologier. Bio4Energy erbjuder bl.a. forskarutbildningskurser inom ramen för Bio4Energy Graduate School.

Det aktuella forskningsprojektet fokuserar på initiala moment vid konvertering av vedråvara för skogsindustriella processer, mer specifikt flisning och impregnering. Forskningen omfattar såväl etablerade skogsindustriella processer som nya bioraffinaderiprocesser där vedråvara flisas och genomgår impregnering i samband med hydrotermisk förbehandling inför biokemisk konvertering. Vår tidigare forskning inom området har visat på god potential för ny teknik inom områdena flisning och impregnering. Projektet kommer att nyttja pilot- och demonstrationsanläggningar på High Coast Innovation Park och utföras i nära samverkan med MoRe Research. Vi samverkar även med aktörer som t.ex. RISE Processum, Multi Channel Sweden och Sekab.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Ytterligare utbildning inom kemiteknik, bioresursteknik eller annan skogsindustriell kemi och kemiteknik är meriterande.

Du kommer att arbeta såväl i grupp som självständigt. Det är därför viktigt att du som person är initiativtagande, visar självständighet mot uppsatta mål, samt har en god samarbetsförmåga.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
Företagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I anställningen kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Studieort är Örnsköldsvik.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 2 augusti 2021. Intervjuer kan komma att genomföras löpande.

Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811, e-post: leif.jonsson@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1106-21
Kontakt
  • Leif Jönsson, 0907866811
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb