Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning samt forskar- och grundutbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Här kan du läsa mer om oss: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap.

Vi söker nu en doktorand till projektet ’Räddningsstöd vid arbetsplatsolyckor inom bygg- & anläggningsbranschen’. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år på heltid.

Projektbeskrivning

Frågeställningen är om byggnadsarbetare vid en allvarlig skadehändelse på en byggarbetsplats kan tillämpa korrekta livräddande insatser med mer avancerad sjukvårdsutrustning genom kommunikation via ett interaktivt räddningsstöd med prehospital sjukvårdare innan sjukvårdspersonal anländer.  Inom projektets delstudier kommer bygg- och anläggningspersonalens livshotande skador att kartläggas samt deras erfarenheter av kamratstöd vid dessa situationer. Vid simulerade övningar kommer även deras förmåga att ta hand om skadade arbetskamrater och kommunicera med sjukvårdspersonal med hjälp av det digitala beslutsstödet att studeras.

Projektet genomförs regionalt i norra Norrland och i samverkan med byggföretag, Umeå universitet och hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna i din roll som doktorand innebär att med stöd av handledare designa de fyra delstudierna, genomföra datainsamling (kan inkludera resor), analys av resultat och att publicera artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt att skriva en doktorsavhandling.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet. Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand i en intervju presenterar en forskningsplan på engelska inför en bedömningsgrupp utsedd av institutionens prefekt. Ämnesinriktningen (inom medicinsk vetenskap) kan vara Anestesiologi där fokus är på akut prehospital resuscitation process.

Övriga önskvärda kvalifikationer

Kunskap och erfarenhet inom flera områden är meriterande: pedagogik, telemedicin, prehospital vård, samt datainsamling vid fältövning och forskningsdataanalys. För att trivas i arbetet bör du vara självständig och ha en god samarbetsförmåga.

Ansökan

En komplett ansökan på svenska ska innehålla följande:

  • Personligt brev där forskningsintresse, kvalifikationer samt motivering till ansökan beskrivs (max 2 sidor)
  • CV
  • Dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som du vill åberopa.
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Professor Michael Haney, michael.haney@umu.se, 090 786 6255

Professor Birgitta Olofsson, Birgitta.olofsson@umu.se, 090 786 6333

HR-samordnare Marie Eriksson, marie.s.eriksson@umu.se

Övriga information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Höstterminen 2021, snarast möjligt.
Löneform Månadslön enligt doktorandavtalet
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1097-21
Kontakt
  • Michael Haney, 090-786 6255
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-07-06
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb