Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap med inriktning mot sensorik, sensorisk analys samt statistik

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap med inriktning mot sensorik, sensorisk analys samt statistik

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisning och examination inom ämnesområden relaterade sensorik och sensorisk analys kopplat till mat och måltider. I anställningen ingår även undervisning inom andra kvantitativa metoder.

Huvudsakligt arbetsinnehåll är föreläsningar, laborationer, seminarier och examination samt handledning av uppsatser. Andra administrativa uppdrag kan ingå.

Även utbildning inom andra program där institutionen är involverad, fristående kurser och annan utbildning som institutionen bedriver kan beröras. 

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker både på campusområdet och i lärplattform.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kost- och måltidsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunder vid urvalet är främst graden av såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Annan likvärdig kompetens utan doktorsexamen kan utgöra grund för anställning som universitetslektor.

Med vetenskaplig skicklighet avses även självständiga forskningsinsatser med bredd och djup inom ämnesområden relaterade till sensorik, sensorisk analys relaterat till mat och måltider samt statistik, publicering, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, handledning på forskarutbildningsnivå samt förtroendeuppdrag inom vetenskapssamhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt att den sökande visar på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer stor vikt läggas vid kompetens inom ämnesområden relaterade till sensorik, sensorisk analys relaterat till mat och måltider samt statistik. Vikt kommer även att läggas vid djup och bredd inom ovan nämnda forskningsområden samt omfattning av publikationer.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten är visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan särskilt meriterande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Meriterande är också högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt erfarenhet av program- och kursutvecklingsarbete och pedagogiska utvecklingsarbeten.  

Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning inom ovan nämnda områden samt förmågan att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär. Undervisning inom sinnenas funktion och roll kopplat till mat och upplevelse är meriterande.

Även erfarenhet av handledning och examination av kandidat- och magisteruppsatser är av stor vikt för anställningen.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om oss
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap; Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har idag ett 30-tal medarbetare,  men är i en tillväxtfas. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/.

Välkommen med din ansökan!

 

 

   Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1056-21
Kontakt
  • Maria Waling, maria.waling@umu.se, 090-786 64 83
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb