Umeå Universitet, Teknisk naturvetenskapliga fakulteten

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap eller teknik, med inriktning mot högskolepedagogik. Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % forskning och 25 % undervisning. Sista ansökningsdag 2021-09-30. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % vetenskaplig meritering och 25 % pedagogisk meritering.

I den vetenskapliga meriteringen ingår att bedriva ämnesdidaktisk forskning med högskolepedagogisk inriktning samt att bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön. Forskningen kan bedrivas under ledning av senior forskare inom forskningsmiljön och/eller mer självständigt. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Den pedagogiska meriteringen kan innefatta undervisning och utvecklingsarbete på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom högskolepedagogik. Dessutom kan det ingå handledning av doktorander och postdoktorer.

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och dess avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap eller teknik, där det är särskilt meriterande med forskning inom högskolepedagogik.

Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen, särskilt avseende hur forskningen kan bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön, ska tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Pedagogisk skicklighet

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • erfarenheter av att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom högskolepedagogik
 • erfarenheter av undervisning på svenska eller engelska

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övrigt 

Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas lära sig språket för att kunna undervisa på svenska åtminstone under senare delen av anställningen.

Mer information

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både forskning och utbildning. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom matematikens, naturvetenskapernas och teknikens didaktik samt pedagogiskt arbete och det finns en aktiv seminariekultur. Utbildningen ligger framför allt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen, teknik och utbildningsvetenskaplig kärna. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av Lärarhögskolan. NMD har ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. Läs mer om institutionen här.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi.

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-09-30.

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen fastställd av dekan den 23 juni 2021.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1020-21
Kontakt
 • Head of dep. Ewa Bergqvist, ewa.bergqvist@umu.se, 090-7869476
 • Magnus Österholm, magnus.osterholm@umu.se, 090-786 71 31
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb