Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu 2 postdoktorer med inriktning kulturgeografi. Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning. 
 

Arbetsuppgifter 

Ditt arbete som post-doc innebär kvalificerat forskningsarbete inom ämnet kulturgeografi där du kommer att utveckla forskning med kulturgeografiska perspektiv på den pågående re-industrialiseringen av norra Sverige. På flera orter i norra Sverige pågår just nu omfattande industriinvesteringar som ofta benämns som del av en hållbar omställning inom grön teknologi. Denna utveckling förväntas innebära stora utmaningar och rymmer intressekonflikter gällande naturresursutnyttjande och energiproduktion, men också när det gäller samhällsplanering och kompetensförsörjning, inte bara lokalt i de berörda orterna utan också för den regionala utvecklingen. Tjänsten erbjuder en möjlighet att utveckla ett forskningsprojekt inom ramen för detta övergripande tema där många olika teoretiska perspektiv och metoder skulle kunna appliceras. Forskningsprojektet skulle kunna beröra aspekter på denna utveckling som rör hållbarhet, internationell arbetskraftsmigration, regionala flyttningar, arbete, boende, fritid eller jämställdhet, men skulle också exempelvis kunna handla om bilden av Norrland och hur den påverkar och påverkas av denna utveckling.  
 

Om anställningen 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 2 år med start oktober 2021 eller enligt överenskommelse. Upp till 20 % av anställningen kan komma att nyttjas till institutionstjänstgöring såsom undervisning. Placering vid institutionen för geografi vid Umeå universitet. Den anställde förväntas vara aktiv i institutionens forskningsmiljö och i institutionens övriga aktiviteter. 
 

Kvalifikationer 

För att kunna vara behörig att söka denna anställning ska den sökande ha en doktorsexamen i kulturgeografi eller motsvarande. Den sökande ska även ha dokumenterad forskningserfarenhet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Postdoktor som undervisar eller handleder ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.  
 
Vi vill att du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Vi vill också att du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du har att driva och genomföra. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta med andra såväl inom som utanför Umeå universitet. 
 

Ansökan 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska innehålla: 
- Komplett CV inklusive en fullständig publikationslista. 
- En forskningsplan som beskriver den sökandes forskningsintressen i relation till anställningen (Max 3 sidor). 
- Den sökandes 3 mest representativa publikationer relaterat till denna anställning 
 

Information 

För mer information om anställningen kontakta prefekt Emma Lundholm (emma.lundholm@umu.se) eller forskningsansvarig Rikard Eriksson (rikard.eriksson@umu.se) 
 

Institutionen för geografi 

Institutionen för geografi har omkring 40 medarbetare och är en del av samhällsvetenskaplig fakultet. För mer information om institutionen besök gärna vår hemsida, här. 


Välkommen med din ansökan! Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:a oktober 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1033-21
Kontakt
  • Emma Lundholm, 090-786 71 72
  • Rikard Eriksson, 090-786 74 16
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-18
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb