Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk vetenskap är en arbetsplats med brett kunnande i kliniska ämnen. Vid avdelningen för neurovetenskaper sker klinisk och translationell forskning inom neurologi, neurokirurgi och neurofysiologi. Vi söker nu en postdoktor i vaskulär neurologi. Anställningen avser heltid under 2 år med start i september. Sista ansökningsdag 2021-07-31.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Karotisstenos är en vanlig orsak till ischemisk stroke. En variant av karotisstenos är subocklusion, som är vanlig, har varierande prognos, är ofta svårdiagnsoticerad och har stora kunskapsluckor. I en stor prospektiv satsning försöker vi fylla igen många av dessa kunskapsluckor. Patienter med karotisstenos undersöks med multipla metoder före, under och efter karotiskirurgi/stentning. En av metoderna är 4D flow MRI. Syftet med 4D flow MRI-mätningar är dels att utforska hur väl dessa kan användas för diagnostik och prognos av subocklusion på patientnivå, men även för patofysiologi för subocklusion och karotisstenoser i allmänhet.

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att katalogisera och tolka undersökningar med 4D flow MRI, bygga databas, analysera data och skriva vetenskapliga artiklar om fynden. I mån av tid och behov kan du även engageras i andra mätningar gjorda i projektet samt gå kurser och bygga erfarenhet med sikte på egen docentur.

Kvalifikationer
Vid tidpunkten för rekryteringen ska du vara disputerad (ha en universitetsexamen motsvarande europeisk universitets PhD-examen) i för stroke och karotisstenos närliggande ämne (såsom neurologi, internmedicin, neuroradiologi eller medicinteknik). Du ska ha erfarenhet av 4D-flödes MRI eller snarlika faskontrastundersökningsmetoder. Särskilt meriterande är även att ha analyserat 2D-, 3D- eller 4D-flödes MRI på hos patienter med karotisstenos samt att ha använt flera olika tekniska lösningar vid mätningar av 4D-flödes MRI.

I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och svenska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden.

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan måste innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kan tänka dig att utveckla projektet. Beskriv hur din expertis angränsar till stroke och karotisstenos. (Totalt inte mer än två A4-sidor).
 • CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
 • Din publikationslista.
 • Kopia av doktorsexamenbevis och andra relevanta examensbevis.
 • Kopia av doktorsavhandling.
 • Namn och kontaktinformation med e-postadresser till två eller tre akademiska referenspersoner.
 • Annan relevant dokumentation som du vill föra fram för att styrka din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1026-21
Kontakt
 • Elias Johansson, forskningsledare, elias.johansson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-16
Sista ansökningsdag 2021-07-31

Tillbaka till lediga jobb