Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Juridiska institutionen har cirka 65 anställda och vår forskning omfattar många olika rättsområden. Forskningen bedrivs i såväl mindre projekt, inriktade mot mer avgränsade juridiska områden som större ämnesöverskridande projekt i samverkan med andra discipliner och lärosäten. Vi har en dynamisk forskningsmiljö som expanderar och vi söker nu en professor i rättsvetenskap för att bedriva forskning, undervisning och handledning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som professor i rättsvetenskap är att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan med övriga samhället. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning, däribland att initiera forskningsprojekt och att aktivt verka för extern finansiering av institutionens forskning. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att hålla sig informerad om utvecklingen inom ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra lärosäten, institutioner och aktörer utanför universitetet. Vidare förväntas den anställde vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen och allmänt bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsmiljö.

Placering för anställningen är i Umeå. I arbetsuppgifterna ingår ett aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet rättsvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning och vetenskaplig verksamhet, förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete samt publicering. Vetenskaplig skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier på alla nivåer.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse.

Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk och administrativ skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till utveckling, planering och genomförande av undervisning, samt av handledning och examination, där särskild vikt ska läggas vid erfarenhet av handledning i forskarutbildningens alla steg.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder anges även i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning. För att uppnå en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Johan Lindholm, 090 786 56 03 johan.lindholm@umu.se eller av prefekt Ulf Vannebäck, 090 786 93 82  ulf.vanneback@umu.se

För mer information om Juridiska institutionen, besök vår hemsida 

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 210920.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-939-21
Kontakt
  • Professor Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se
  • Prefekt Ulf Vannebäck, 090-786 93 82, ulf.vanneback@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-21
Sista ansökningsdag 2021-09-20

Tillbaka till lediga jobb