Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för Molekylärbiologi vid Umeå universitet söker en postdoktor som ska arbeta med studier av bakteriella regleringsmekanismer viktiga för att bibehålla infektion. Anställningen avser heltid under två år med tillträde i oktober 2021 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för molekylärbiologi har idag ca 200 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället, och institutionen tillhör både den teknisk-naturvetenskapliga och den medicinska fakulteten. Institutionens forskning och utbildning innefattar flera molekylärbiologiska områden inom naturvetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi samt genetiska modellorganismer (dock ej växter). För mer information, se: www.umu.se/molbiol.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att arbeta i professor Maria Fällmans laboratorium. Studierna i laboratoriet innefattar molekylära mekanismer hos sjukdomsframkallande tarm bakteriella tarmbakterier, viktiga för dessa patogeners förmåga att etablera och upprätthålla infektion i vävnad i närvaro av konkurrerande mikrobiota och ett aktivt immunsystem, huvudsakligen med Yersinia pseudotuberculosis och Salmonella enterica som modellpatogener. Fokus för detta postdoktor-projekt är att ta fram ny kunskap om bakteriella regleringsmekanismer och du kommer att arbeta både med att ansvara för och utföra experiment i våtlab och omfattande bioinformatiska analyser av NGS-data. Projektet involverar arbete med bakterier inklusive RNA / ChIP / Ribo-seq och efterföljande analyser av data med hjälp av olika bioinformatiska verktyg, inklusive maskininlärningsmetoder.

Närmare upplysningar lämnas av maria.fallman@umu.se.

Kvalifikationer

Du ska ha en Doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning molekylärbiologi eller motsvarande. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.
Erfarenhet av programmering i R, python och Java, arbete i LINUX / UNIX-miljö och fördjupade analyser av olika typer av NGS-data från bakterier, inklusive RNA-Seq- och ChIP-Seq-data samt erfarenhet av utveckling av verktyg och pipelines för NGS-dataanalys i conda and docker miljö är ett krav. Erfarenhet från arbete med bakterier med molekylärbiologiska tekniker och arbete med musinfektionsmodeller är också ett krav. Erfarenhet från arbete med RNA-, ChIP- och Ribo-seq i bakterier är starkt meriterande, lika så erfarenhet från arbete med multivariat dataanalyser för Proteomik och maskininlärningsapproacher. Erfarenhet från handledning av grundutbildningsstudenter i både laboratoriekopplade och bioinformatiska frågor är också en merit. Kandidaten förväntas vara mycket motiverad och ha utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig engelska, stark arbetsetik och förmåga till kritiska tänkande.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Sista ansökningsdag är 29 Juni 2021. Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av tjänsten, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kanske vill utveckla det (högst en A4-sida).
  • Ett curriculum vitae (CV) som dokumenterar akademisk utbildning och tidigare anställningar.
  • Din publikationslista.
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
  • Namn och kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller tre akademiska referenser.
  • Annan relevant dokumentation som du vill inkludera till stöd för din ansökan

Vi välkomnar din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-981-21
Kontakt
  • Maria Fällman, maria.fallman@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-06-08
Sista ansökningsdag 2021-06-29

Tillbaka till lediga jobb