Umeå universitet, Sociologiska Institutionen

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Sociologiska institutionen söker en doktorand i sociologi med inriktning mot politiska diskurser om AI och automatisering.

Forskningens inriktning

Doktorandprojektet är en del av det större forskningsprojektet Cyborg Politics. Doktoranden ska analysera hur diskurser om AI, automatisering och algoritmer påverkar förståelsen av frågor om tillit, ansvarsskyldighet och demokrati i bredare politiska sammanhang. Läs mer om projektet här; Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online (umu.se)

WASP-HS

Projektet som doktorandanställningen ingår i är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) som syftar till att förverkliga forskning och utveckla kompetens om konsekvenser och utmaningar relaterade till artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program etablerades och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samarbetspartners inom näringslivet och från deltagande universitet. För mer information om forskningen och andra aktiviteter inom WASP-HS, besök WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society 

Doktoranden kommer att delta i WASP-HS forskarskola som ger tillgång till världsledande expertis inom en rad olika discipliner. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare arbetar forskarskolan aktivt för att bilda ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och praktiker inom området. Det ger därmed mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för deltagarna.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Arbetet i det aktuella forskningsprojektet kräver att sökanden har mycket goda färdigheter i diskursanalys, och en orientering i frågor om digital politik. Eftersom forskningen kommer att bedrivas i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö är förmågan att samarbeta och bidra till lagarbete viktig, liksom mycket goda färdigheter när det gäller att prata och skriva på engelska.

Om anställningen

Doktorandställningen förläggs hos Sociologiska institutionen och sker i nära samarbete med övriga projektpartners. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

·       Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till forskningsprojektet Cyborg Politics.

·       Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställningen.

·       Vidimerad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.

·       Kopia av examensbevis

·       Uppsatser/övriga publikationer

·       Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Anställningen kan påbörjas enligt överenskommelse. Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 28/6.

Om oss 

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö med runt 60 anställda varav 12 doktorander för närvarande. Forskning bedrivs inom flertal områden bland annat digital sociologi som denna tjänst kommer att ligga inom. Forskargruppen ingår som en del i DIGSUM som är ett centrum för digital forskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet, se mer; DIGSUM.  Forskningen vid institutionen är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida; Sociologiska institutionen (umu.se) 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-925-21
Kontakt
  • Simon Lindgren, simon.lindgren@umu.se
  • Karin Nilsson, HR samordnare, 090-7865260
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-31
Sista ansökningsdag 2021-06-28

Tillbaka till lediga jobb