Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Lagerlöf laboratorium vid Umeå universitet söker en doktorand för ett forskningsprojekt riktat mot grundläggande neurobiologiska mekanismer som reglerar födobeteende. Anställningen avser heltid under fyra år och syftar till en doktorsexamen. Start sker januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Vi är anknutna till ämnet psykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap och Medicinska fakulteten på Umeå universitet.

Projektbeskrivning

Vårt mål är att förstå matintag från molekyl till medvetande. Vi vill blottlägga hur hjärnan kodar för mentala tillstånd såsom hunger och mättnadskänsla. Som doktorand i gruppen kommer du tränas att leda ett projekt med frågeställningen hur hjärnan reglerar födobeteende. Du kommer att lära dig att analysera molekylära funktioner, kartlägga och manipulera neuronala nätverk samt tolka djurs beteende. De flesta experiment kommer att involvera djur, antingen mus eller råtta. Fokus ligger på att upptäcka nya neuro-molekylära mekanismer med vilka hjärnans nervceller kommunicerar med varandra för att styra vad, när och hur mycket vi äter. Om du är särskilt motiverad kan vi även bygga ett projekt kring ätstörningar, med fördel anorexia nervosa, och deras underliggande neuro-molekylära biologi. En doktorandtjänst i vårt laboratorium erbjuder unika möjligheter att förstå varför vi äter som vi gör och få en mångfacetterad expertis för en framtida karriär inom forskning och vetenskap.

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning. Doktoranden skall också delta i doktorandkurser och eventuellt medverka i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till motsvarande fyra år på heltid eller upp till fem år, varav undervisning eller annat avdelningsarbete kan utgöra max 20%. Lönen sätts utifrån den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Kvalifikationer

Vi söker efter personer som tycker grundläggande neurobiologiska mekanismer och födobeteende är spännande.

Grundläggande behörighet: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:

 1. Tillräckliga kunskaper från högskoleutbildning och eventuell yrkeserfarenhet för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen och genomföra det planerade forskningsprojektet. Därutöver krävs grundläggande allmän orientering inom den kliniska ämnesinriktningen. Om sökanden ej har tillräckliga sådana kunskaper från tidigare utbildning, bör de kompletteras med hjälp av till exempel föresläsningar, auskulation och litteraturstudier och individuellt examineras innan registrering som forskarstudernade. Instutionens forskarutbildningsgrupp prövar i varje enskilt fall den sökandes meriter och huruvida dessa motsvarar de förkunskaper som krävs.
 2. Nödvändiga kunskaper i engelska. Detta kontrolleras genom att man på institutionen eller för institutionens forskarutbildningsgrupp håller ett antagningsseminarium på engelska.

Stor vikt läggs vid god träning i experimentell analys inom biokemi, molekylärbiologi, neurovetenskap eller angränsande område. Erfarenhet av kirurgi på gnagare - särskilt stereotaktiska virusinjektioner i hjärnan - eller primär nervcellskultur är starkt meriterande. Erfarenhet och kunnande inom beteendeanalys, fluorescerande in situ-hybridisering, immunohistokemi och molekylärbiologi är andra eftersökta kvalifikationer. För att vara framgångsrik bör den sökande vara dedikerad till forskning och efter erforderlig träning tycka om att arbeta självständigt och i grupp. Stor vikt läggs också på personlig lämplighet.

Kraven måste vara uppfyllda inför antagningen till forskarutbildningen men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten.

Ytterligare information

För mer information kontakta biträdande universitetslektor Olof Lagerlöf på olof.lagerlof@umu.se.

Hemsida: lagerloflab.com.

Ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla följande:

 1. Curriculum Vitae
 2. Ett personligt brev med beskrivning av dina forskningsintressen, varför du vill arbeta med oss, hur du kan bidra till det aktuella projektet och laboratoriet samt karriärplaner efter avlagd doktorandexamen
 3. Kopia av examensarbete
 4. Lista över eventuella publikationer
 5. Styrkta kopior av examensbevis och intyg
 6. Styrkta kopior över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande så bör betygssystemet förklaras i korthet.
 7. Två referensbrev

Ansökan skall göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 17 november 2021.

https://umu.varbi.com/se/what:job/jobID:408790/

 

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1325-21
Kontakt
 • Forskningsledare Olof Lagerlöf, olof.lagerlof@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-09-22
Sista ansökningsdag 2021-11-17

Tillbaka till lediga jobb