Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Enzymatisk modifiering av lignocellulosa, t.ex. ved, är ett dynamiskt forskningsområde med stark koppling till aktuella satsningar på grön kemi och bioraffinaderier. Vi söker en doktorand till ett projekt om enzymatisk katalys av reaktioner med lignin. Välkommen med din ansökan senast 17 juni 2021.

Studieuppgifter
Doktorandstudierna syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom projektet "Enzymatisk modifiering av lignin av oxidoreduktaser från vednedbrytande svampar" med stöd från Vetenskapsrådet. Vid sidan av forskningsuppgiften ingår även deltagande i forskarutbildningskurser.

Du kommer att ingå i en internationell forskargrupp inriktad mot bioraffinaderiprocesser, industriell bioteknik och grundläggande biokemiska processer vid nedbrytning av biomassa, såsom ved. Vår forskning utförs i laboratorier vid KBC Kemiskt-biologiskt centrum i Umeå, där vi samverkar med bl.a. Umeå Plant Science Centre och med andra grupper vid Kemiska institutionen, och vid Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik, där vi samverkar med bl.a. enheter inom RISE som RISE Processum och MoRe Research. Forskningen, som omfattar såväl grundläggande som tillämpade aspekter på vedråvara och andra former av lignocellulosa, är en del av den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy och, mer specifikt, forskningsplattformen Biopolymerer och biokemiska konverteringsteknologier.

Det aktuella forskningsprojektet fokuserar på grundläggande aspekter hos enzymer som katalyserar redoxreaktioner i samband med nedbrytning av polymerer i biomassa, främst lignin. Syftet med forskningen är att få bättre förståelse för enzymernas roll i nedbrytningsprocesser och hur olika enzymer interagerar med varandra. Tekniker som är viktiga för utförandet av forskningen inkluderar uttryck, upprening och karakterisering av rekombinanta enzymer, samt proteomik och avancerad kemisk analys av komplexa reaktionsblandningar med oligomera och polymera substrat och reaktionsprodukter.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Ytterligare utbildning inom biokemi, bioteknik, analytisk kemi, lignocellulosa-relaterad kemi och kemiteknik, samt polymerkemi är meriterande.

Du kommer att arbete såväl i grupp som självständigt. Det är därför viktigt att du som person är initiativtagande, visar självständighet mot uppsatta mål, samt har en god samarbetsförmåga.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Studieort är Örnsköldsvik eller Umeå.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 17 juni 2021.

Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811, e-post: leif.jonsson@umu.se

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-886-21
Kontakt
  • Leif Jönsson, 0907866811
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb