Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för kemi erbjuder en postdoktorsanställning inom teknisk kemi som främst kommer att arbeta med att utveckla och testa membran för att skörda blå energi baserat på svenska naturliga och konstgjorda vattenresurser. Postdoktorprojektet inkluderar teoretisk uppskattning av extraherbar energi, testning och karakterisering av kommersiella membran, syntetisering av polymerer, karakterisering av nya membran och applicering av de förberedda membranen för blå energiproduktion. Sista ansökningsdag är 31 juli 2021.

Projektbeskrivning
Vår forskargrupp fokuserar på design och syntes av konstgjorda membran för gasseparation, energilagring och produktion. För närvarande fokuserar vi på att designa och syntetisera nya polymera membran för att skörda blå energi. I samarbete med Professor Frank Lipinzkis forskargruppen vid Lunds universitet ska vi utveckla ett robust system för att skörda blå energi baserad på svenska naturliga och artificiella resurser. Projektet är tvärvetenskapligt och som postdoktor kommer du att ha möjlighet att planera och utveckla sätt för att syntetisera nya membran. Forskningen involverar de teoretiska beräkningarna för att uppskatta extraherbar energi, design, syntes och testning av nya membran, karakterisering av membranet och applicering av det förberedda membranet i en laborativ miljö. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorsprojektet innefattar teoretisk uppskattning av extraherbar energi, design, syntetisering, karakterisering av nya polymera membran och testning av dem i laborativ miljö för att producera den blå energin. Dessutom måste det kommersiella membranet från flera olika företag utvärderas. De lovande membranen kommer att testas i en pilotmiljö som vi planerar att bygga vid Lunds universitet för detta ändamål. Som postdoktor kommer du att bidra med din kunskap till forskargruppen, sammanfatta forskningen och presentera dina framsteg vid gruppmöten. Anställningen är heltid under en period av två år, med början vid ett datum som bestäms enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen likvärdig inom kemi inom polymerkemi, kemiteknik eller motsvarande. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Särskilda skäl ska tydligt framgå i ansökan. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Du måste ha goda kunskaper om polymerkemi, termodynamik, membrantillverkning, membrankarakterisering och tillämpning i energiproduktion samt en dokumenterad god förmåga att bedriva forskning och presentera det skriftligt i form av vetenskapliga publikationer i expertgranskade tidskrifter. Du måste självständigt kunna utveckla flerstegssynteser och lösa utmanande syntetiska problem för att effektivt kunna designa, producera och karakterisera nya membran.

Du har en vilja att bedriva forskning i ett tvärvetenskapligt projekt och i en miljö som främjar samarbete mellan personer med olika färdigheter, samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Vi letar efter en mycket motiverad kandidat. Det är viktigt att du är kreativ och har både förmågan och intresset av att samarbeta med andra teammedlemmar.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och innehålla följande dokument:

  • Ett personligt brev som beskriver kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan. Ange hur dina tidigare erfarenheter passar den annonserade anställningen (högst 2 sidor).
  • En curriculum vitae, inklusive en publikationslista.
  • En styrkt kopia av doktorsexamen och andra relevanta examensbevis och betyg.
  • Namn och kontaktinformation för minst tre referenspersoner.
  • Övriga dokument som den sökande anser relevant.

Ansökningar måste skickas in via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast den 31 juli 2021.

För mer information, vänligen kontakta D.Eng. Naser Tavajohi, telefon: 090-786 60 61 eller email: naser.tavajohi@umu.se.

Om oss
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-biologiskt centrum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-781-21
Kontakt
  • Naser Tavajohi, 090-7865000
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-12
Sista ansökningsdag 2021-07-31

Tillbaka till lediga jobb