Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering. Du kommer att delta i institutionens forskningsarbete där du arbetar nära forskare vid enheten. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett eget forskningsprojektet. Även samverkan med omgivande samhälle, deltagande i institutionens allmänna utvecklingsarbete och mötesverksamhet liksom viss undervisning ingår i anställningen. 

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år från och med hösten 2021 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en postdoktor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten. Anställningen finansieras av fakultetsmedel. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, eller motsvarande. I första hand ska den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. 

En förutsättning för anställningen är en god förmåga att bedriva självständig forskning inom ekonomisk historia. Denna förmåga demonstreras och dokumenteras genom avhandlingens och andra publikationers vetenskapliga kvalitet och och ekonomisk-historiska relevans. Vi lägger också stor vikt vid sökandens egna forskningsplan. Även förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbeten är viktiga kompetenser. Internationell erfarenhet beaktas därför. Trots att vetenskaplig skicklighet är viktigast, kommer även förmåga att undervisa i ekonomisk historia att beaktas. Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska, i både tal och skrift. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.

En allmän bedömningsgrund vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i enhetens planering och utveckling.

Ansökan
Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi och din ansökan ska innehålla:
•En forskningsplan som beskriver det egna projekts syfte, relevans och genomförbarhet (ca 4 sidor).
•En kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen inom ekonomisk histora och hur din expertis passar utlysningen.
• Curriculum Vitae (CV)
• Komplett publikationslista där det tydligt framgår vilka artiklar som ingår i eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.
• Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
• En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer som inte ingår eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.
• Sökande anmodas att ange högst två referenspersoner. Rekomendationsbrev kommer inte att beaktas.


Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-911-21
Kontakt
  • Fredrik Olsson-Spjut, Föreståndare, 090-786 60 34
  • Tina Lundmark, Hr-samordnare, 090-786 64 38
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-28
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb