Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för informatik söker nu en 1-2 biträdande universitetslektorer i informatik för att bli en del av vår verksamhet vid institutionen.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering. Under 50 % av arbetstiden innebär anställningen vetenskaplig meritering i syfte att uppfylla behörighetskraven för anställning som universitetslektor. Under återstående 50 % av arbetstiden består arbetsuppgifterna av pedagogisk meritering samt utveckling av ämneskompetens i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Det kan ske genom undervisning vid våra utbildningsprogram där huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling.
Arbetsuppgifterna innebär att vara engagerad i att skapa forskningsmiljöer genom samverkan och kunskapsutbyte med andra forskare inom ämnesområdet. Det avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops. I detta ligger även ett ansvar att vara aktiv gentemot externa forskningsfinansiärer. I anställningen kan dessutom handledning av doktorander inom området komma att ingå.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start hösten 2021 och utgörs av egen forskning och kompetensutveckling och pedagogisk meritering/undervisning. Placeringsort är Umeå och vi söker en biträdande universitetslektor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid institutionen.
En biträdande universitetslektor har rätt att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är, enligt anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18), den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. För den aktuella anställningen gäller doktorsexamen i informatik.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Som bedömningsgrund vid anställning av en biträdande universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förutsättningar att erhålla externa medel gälla. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och potentialen till meritering för anställning som universitetslektor.

Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området digital transformation.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är i första hand:

- Produktivitet och originalitet i forskning kopplad till digital transformation.
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Kriterier för bedömningen är bredd, djup, och kvalitet i forskningen
- Förmåga till samverkan med omgivande samhälle.
- Erfarenhet av arbete med projektansökningar för forskning är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten bedöms dels utifrån den sökandes intresse för pedagogisk utveckling inom ämnesområdet, dels på erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning. Under den senare delen av anställningsperioden ska undervisning kunna ske på svenska, då detta är en bedömningsgrund för att bli befordrad till universitetslektor.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

Institutionen för informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, vardagsliv, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel.
Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatik

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-620-21
Kontakt
  • Prefekt Katrin Jonsson, katrin.jonsson@umu.se, 090-786 93 87
  • HR samordnare Tina Lundmark, tina-lundmark@umu.se, 090-786 64 38
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-11
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb