Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en första forskningsassistent som ska arbeta med forskning kopplat till fiktionsföreställningar av funktionsnedsättningar över tid och i framtiden. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader. Välkommen med din ansökan senast 11 juni 2021.

Projektbeskrivning
Från 1800-talets Sverige fram till idag studerar DISTIME-projektet riskfaktorer för funktionsnedsättningar och följder för hälsan längs levnadsbanan. Hur människor med funktionsnedsättningar idag upplever sitt åldrande och sin framtid undersöks liksom föreställningar i populärkultur. Förekomsten av funktionsnedsättningar kartläggs över tid och bidrar till att förutse framtida mönster och följder för folkhälsan. Projektet förenar forskare från olika discipliner som tillämpar livsförlopps- och genusperspektiv och genomför såväl kvantitativa som kvalitativa analyser av nutida och historiska förhållanden.

DISTIME-projektet utforskar tre teman: (1) riskfaktorer och funktionsnedsättningar; (2) följder för hälsa; (3) funktionsnedsättningar över tid och i framtiden.

För mer information om DISTIME-projektet och dess tre forskningsteman, se: https://www.umu.se/forskning/projekt/att-aldras-med-funktionsnedsattningar-forestallningar-och-foljder-forr-nu-och-i-framtiden-distime/.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bidra till DISTIME-projektet genom att bedriva forskning som är av relevans för projektets tema 3 - funktionsnedsättningar över tid och i framtiden och särskilt avseende hur föreställningar om funktionsnedsättningar framträder i fiktionsberättelser. Forskningen får också gärna knytas till något av övriga teman (1-2 ovan). Projektets tvärvetenskaplighet innebär att sökandes vetenskapliga bakgrund kan omfatta olika ämnesområden/discipliner. Vissa administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Kompetenskrav
Du har doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom humaniora samt tidigare forskningsmeriter av relevans för anställningen och DISTIME-projektet, exempelvis har undersökt hur funktionsnedsättningar framställs i fiktionsberättelser (film, skönlitteratur) och förändringar över tid. Du har förmåga att driva forskningen framåt och bidra till DISTIME-projektet samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har också en god förmåga att genomföra och avsluta analyser inom givna tidsramar. En god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska krävs också.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Doktorsexamen med inriktning mot berättande framställningar i media, film, skönlitteratur eller funktionshinderforskning är meriterande. Postdoktoral erfarenhet eller motsvarande samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är också meriterande.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 11 juni 2021.

Till ansökan bifogas:

  • Följebrev där du motiverar din meritering och ditt intresse för anställningen samt presenterar ditt tänkta forskningsbidrag kopplat till DISTIME-projektet och de forskningsuppgifter som utlysningen avser (max 3 sidor)
  • CV med publikationslista
  • Doktorsexamensbevis
  • Eventuella andra relevanta intyg, betyg och merithandlingar som du vill åberopa

Övrig information
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader. Tillträde den 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Den som anställs förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och inom DISTIME och hög närvaro i miljön är ett krav.

Vid frågor är du välkommen att kontakta professor Lotta Vikström (090-7866266, lotta.vikstrom@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson, (090-786990, jonas.nilsson@umu.se). För mer information om institutionen, se: www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-832-21
Kontakt
  • Lotta Vikström, professor, 090-786 62 66, lotta.vikstrom@umu.se
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb