Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Vi söker en universitetslektor i matematik eller matematisk statistik för en tillsvidareanställning med fokus på lärarutbildning. Sista ansökningsdag är 14 juni 2021.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (icleab.se)och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit).Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och administration inom lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn förväntas stärka institutionens undervisning inom lärarutbildningen. Den sökande förväntas främst undervisa på lärarprogrammen, men även undervisning på andra kurser vid institutionen, handledning av examensarbeten, forskning samt visst administrativt arbete kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen innehåller kompetensutvecklingstid motsvarande 20 % av heltid som kan användas till forskning. Efter de första tre åren finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om utökad kompetensutvecklingstid för forskningsmeritering samt medfinansiering av doktorandtjänster.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnet för doktorsexamen ska vara matematik eller matematisk statistik, alternativt beräkningsvetenskap med inriktning mot matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande ämnesområde. En ämneslärarexamen i matematik eller lärarexamen i matematik med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet är ett krav. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet vara avgörande och ges 80 % respektive 20 % vikt. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
  ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Övriga bedömningsgrunder

Erfarenhet av undervisning på högstadium och gymnasium, särskilt i matematik, är meriterande.

Erfarenhet av undervisning på VFU-kurser, kurser i matematikdidaktik och grundlärarutbildningens matematikkurser, är meriterande.

En forskningsinriktning som är relevant för lärarutbildningen eller anknyter till något av våra fyra prioriterade forskningsområden, är meriterande.

Övrigt 

Startdatum är från våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 3 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-06-14.

Mer information

For mer information, kontakta biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-623-21
Kontakt
 • Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862
 • Peter Anton, peter.anton@umu.se, 090-7866399
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-05
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb