Umeå universitet, Statsvetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Tillträde 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse. 

Anställningen 
Anställning avser heltid under två år. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning på grund- och avancerad nivå kan uppgå till max 20% av heltid. Du kommer vara placerad vid Statsvetenskapliga institutionen och förväntas bidra till forskningsmiljön på institutionen och inom det profilområde som forskningen är inriktad mot. 

Vid institutionen bedrivs forskning om frågor av central vikt för människor på lokal, nationell, och global nivå. Den handlar om hur demokrati fungerar, hur skola, omsorg, välfärd och krisberedskap organiseras, leds och styrs, om klimat-och miljöpolitik, hållbarhet samt om jämställdhet, fred och fredsbyggande. Forskningen är företrädesvis, men inte uteslutande, samlad inom fem profilområden. Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med inriktning mot någon av de fem profilområden som presenteras nedan:  

 • Den representativa demokratin - politiska institutioner och partier i Sverige och Europa Läs mer om profilområdet här
 • Freds- och konfliktstudier Läs mer om profilområdet här
 • Kommuner, regioner, offentlig verksamhet Läs mer om profilområdet här
 • Miljö- och naturresurspolitik Läs mer om profilområdet här
 • Utbildningsledarskap Läs mer om profilområdet här

Den planerade forskningen och inriktningen ska beskrivas i en forskningsplan (se nedan under Ansökan).

För mer information om forskningen vid institutionen, se här samt våra undervisningsuppdrag här
 
Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som senast vid ansökningsdagens utgång avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs inom det profilområde som den sökande inriktar sig på. För profilområdet Freds- och konfliktstudier ska sökande ha doktorsexamen i ämnet statsvetenskap med inriktning mot freds- och konfliktstudier eller i ämnet freds- och konfliktstudier eller motsvarande. För profilområdet utbildningsledarskap ska sökande ha doktorsexamen i ämnet statsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Även den som har utländsk examen som bedöms motsvara ovanstående ämnen/ämnesinriktningar kan bedömas behörig.  

I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, meriterande är goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 
Den viktigaste bedömningsgrunden kommer utgöras av den vetenskapliga skickligheten och den sökandes planerade forskningsverksamhet som beskrivs i forskningsplanen. Även bidraget till profilområdet ses som en viktig bedömningsgrund.

Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbete är också viktiga meriter. 

Undervisning kan ingå som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer. 

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig kompetens och lämplighet  som krävs för att utföra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan 
Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Forskningsplan (max 2500 ord inklusive referenser) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa 

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 8 augusti 2021

Närmare upplysningar lämnas av forskaransvarig Malin E Wimelius malin.wimelius@umu.se 090-786 52 32 eller prefekt Magnus Blomgren magnus.blomgren@umu.se 090-786 61 71.

Välkommen med din ansökan! 

Om Statsvetenskapliga institutionen  
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning inom statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Vid institutionen finns dessutom Centrum för skolledarutveckling, ett av Sveriges ledande centrum inom utbildningsledarskap. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/ 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-655-21
Kontakt
 • Malin E Wimelius, forskaransvarig, +46 90-786 52 32, malin.wimelius@umu.se
 • Magnus Blomgren, prefekt, +46 90-786 61 71, magnus.blomgren@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-06-07
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb