Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik söker en postdoktor i 2 år för att studera effekten av DNA skador på mitokondriell DNA replikering i humana celler. Forskningen kommer att genomföras vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik som erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö.

Mitokondrierna är cellens egna energikraftverk som producerar en stor del av den ATP som cellen behöver. Energiproduktionen är helt beroende av det lilla cirkulära DNA-genomet som finns inne i mitokondrien. Eftersom mitokondriens DNA kodar för några av de viktiga komponenterna som krävs för energiproduktionen, så är det nödvändigt att bibehålla mtDNA:t intakt och utan skador.

Skador och mutationer i mtDNA:t är kopplat till en rad olika sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom och Alzheimers, men även åldrande. Syftet med detta projekt är att karakterisera hur proteinerna involverade i mtDNA replikeringen, framför allt DNA polymeras gamma, undviker att skador uppkommer under replikeringen och hur dessa proteiner kan hantera DNA skadorna om de bildas.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består bland annat av att:

·       Uttrycka och rena rekombinanta protein samt testa deras aktivitet in vitro

·       Designa och genomföra cell-biologiska experiment för att studera mitokondriell replikering

·       Skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultat muntligt

·       Handleda studenter

Kvalifikationer

Kandidaten ska ha en doktorsexamen eller motsvarande inom cellbiologi, medicinsk kemi, biokemi eller en relaterad disciplin. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Vi söker högmotiverade sökande med erfarenhet av mitokondriell DNA replikering, in vitro analyser och rening av DNA polymeraser. Tidigare erfarenhet inom mitokondriell DNA analys i humana celler är meriterande.

Den sökande ska fungera både självständigt och i en internationell forskargrupp. En bra initiativförmåga och kunna muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav.

Ansökan

Ansökan ska vara på engelska och innehålla:

·        ett brev som beskriver din vetenskapliga bakgrund (max en A4-sida),

·        ett CV med fullständig publikationslista,

·        kopior av relevant examensbevis,

·        namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 2021-04-16. Vi välkomnar din ansökan!

Villkor

Anställningen är på heltid samt tidsbegränsad på 24 månader. Tillträde efter överenskommelse.

Information

För ytterligare information om detta projekt, vänligen kontakta Sjoerd Wanrooij på sjoerd.wanrooij@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-463-21
Kontakt
  • Sjoerd Wanrooij, 090-786 50 00
Publicerat 2021-03-29
Sista ansökningsdag 2021-04-16

Tillbaka till lediga jobb