Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Finansiering. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Som doktorand ska du läsa forskarutbildningskurser och bedriva självständig forskning inom finansområdet. Kursdelen i forskarutbildningen motsvarar 90 hp, medan arbetet med forskning (avhandlingen) motsvarar 150 hp. Du förväntas även bidra till forskningsmiljön genom andra aktiviteter, såsom deltagande i seminarier, konferenser, och workshops. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp). I normalfallet deltar doktorand i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20% av arbetstiden från och med år 2. Anställningen förlängs då i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se: www.aurora.umu.se/enheter/ samfak/Forskarutbildning/.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i företagsekonomi kräver godkända kurser inom företagsekonomi omfattande minst 90 hp, inkl. ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven kommer att göras utifrån bedömd förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, bl.a. med hänsyn till:

• tidigare studieresultat och förmåga att hålla tidsramar
• metodologisk och vetenskaplig mognad
• kvalitet på forskningsskiss
• kommunikativ förmåga, skriftligt och muntligt
• förmåga att samarbeta
• personlig lämplighet

För prövningen av den personliga lämpligheten betonas särskilt:

• god analytisk förmåga
• goda kunskaper i engelska
• goda kunskaper i svenska är meriterande
• ambitioner för forskarutbildningen och att arbeta inom Handelshögskolans företagsekonomiska enhet
• intresse för forskning och undervisning inom finansområdet vid handelshögskolan

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med motivering till att söka forskarutbildningen (1-2 sidor)
 • Forskningsskiss som beskriver den sökandes forskningsintresse och en möjlig studie inom finansområdet (ca 3 sidor)
 • CV
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Kopia på uppsats/examensarbete
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till minst två referenspersoner
 • Ifyllt formulär ”Ny doktorand”: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx

 

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-08-01.

Handelshögskolan eftersträvar en jämn könsfördelning och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Övriga upplysningar
Huvudort för utbildningen är Umeå.

Närmare upplysningar lämnas av forskarutbildningsansvarig, Professor Jörgen Hellström, 090-786 69 87. jörgen.hellstrom@umu.se eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön i enlighet med löneavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-478-21
Kontakt
 • Jörgen Hellström, professor, 070-7866987, jorgen.hellstrom@umu.se
 • Johan Jansson, professor, 090-7867872, johan.jansson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-25
Sista ansökningsdag 2021-08-01

Tillbaka till lediga jobb